Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Koprzywnicy
v 3.23
URZĄD MIASTA I GMINY W KOPRZYWNICY
Wiadomości 
Zadania publiczne 
Ogłoszenia 
Ochrona środowiska 
Ochrona Środowiska 2 
Organizacje pozarządowe 
Komunikaty 
Burmistrz Miasta i Gminy 
Sekretarz Miasta i Gminy 
Skarbnik 
Rada Miejska 
Informacja o sesji 
Wybory 
Przetargi 
   Przetargi w oryginale 
   Wyniki przetargów 
Zamówiena do 14 tys. euro 
Komórki organizacyjne 
Prawo lokalne 
Jednostki organizacyjne 
Jednostki pomocnicze 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE V Kadencji Rady  
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE VI Kadencji Rady 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW 
OŚWIADCZENIA MAJATKOWE KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 
Majatek publiczny 
Mienie Komunalne Gminy 
Rolnictwo i Gospodarka Nieruchomościami 
Opinie RIO 
Informacje nieudostępniane 
Wybory ławników 
Nabór na wolne stanowisko pracy 
Kontrole 
Związki i stowarzyszenia 
Rejestry i ewidencje 
Upoważnienia 
Dane Statystyczne 
Sprawy do załatwienia 
Akty prawa miejscowego 
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 
Formularze Podatkowe 
Straże Pożarne 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
wyniki przetargów: 12458
strona główna: 89944
    strona główna / przetargi / wyniki przetargów 
   Wyniki przetargów
 
  
1 Wtorek , 31/12/2013
  Opis: dot. „Dostawa paliwa do pojazdów Urzędu Miasta i Gminy w Koprzywnicy w roku 2014”
  Autor: Marek Jońca - Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 471676 bytes
 

Redaktor: mgr inż. Anna Mianowska

2 Piątek , 20/12/2013
  Opis: dot. Dostawa paliwa do pojazdów Urzędu Miasta i Gminy w Koprzywnicy w roku 2014
  Autor: Dorota Kruszec-Nowińska - Sekretarz Miasta i Gminy Koprzywnica
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 225453 bytes
 

Redaktor: mgr inż. Anna Mianowska

3 Czwartek , 28/11/2013
  Opis: dot. Dostawa energii elektrycznej dla Grupy Zakupowej Koprzywnica
  Autor: Pełnomocnik Zamawiającego Magdalena Konikowska
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 609900 bytes
 

Redaktor: mgr inż. Anna Mianowska

4 Piątek , 15/11/2013
  Opis: Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: „Organizacja wyjazdu
szkoleniowo doradczego w ramach realizacji projektu „Do Pracy by się szło”

  Autor: Grudzień Jolanta - Kierownik OPS w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 519875 bytes
 

Redaktor: mgr inż. Anna Mianowska

5 Wtorek , 05/11/2013
  Opis: dot.: Organizacja wyjazdu szkoleniowo-doradczego w ramach realizacji projektu „Do pracy by się szło”
  Autor: Grudzień Jolanta - Kierownik OPS w Koprzywnicy
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 115748 bytes
 

Redaktor: mgr inż. Anna Mianowska

6 Poniedziałek, 26/08/2013
  Opis: dot: „Świadczenie usług przewozu uczniów do i ze szkół na terenie Gminy Koprzywnica w roku szkolnym 2013/2014
  Autor: Henryka Chmielewska - Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 18197 bytes
 

Redaktor: mgr inż. Anna Mianowska

7 Poniedziałek, 19/08/2013
  Opis: dot.:„Odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Postronna (nr ewid. działki 527)”
  Autor: Marek Jońca - Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 111409 bytes
 

Redaktor: mgr inż. Anna Mianowska

8 Wtorek , 18/06/2013
  Opis: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na kompleksową organizację i przeprowadzenie szkoleń współfinansowanych przez Unię Europejska z Europejskiego Funduszu Społecznego Do pracy by się szło Projekt z działania 7.1. Poddziałania 7.1.1. POKL
  Autor: Grudzień Jolanta - Kierownik OPS w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 536342 bytes
 

Redaktor: mgr inż. Anna Mianowska

9 Środa , 12/06/2013
  Opis: Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na kompleksową organizację i przeprowadzenie szkoleń współfinansowanych przez Unię Europejska z Europejskiego Funduszu Społecznego Do pracy by się szło Projekt z działania 7.1. Poddziałania 7.1.1. POKL
  Autor: Grudzień Jolanta - Kierownik OPS w Koprzywnicy
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 215870 bytes
 

Redaktor: mgr inż. Anna Mianowska

10 Poniedziałek, 03/06/2013
  Opis: dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na teren gminy Koprzywnica w ilości 3600 t samochodami samowyładowczymi solówka o ładowności do 20 t włącznie
  Autor: Marek Jońca - Burmistrz M i G Koprzywnica
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 86016 bytes
 

Redaktor: mgr inż. Anna Mianowska

11 Wtorek , 07/05/2013
  Opis: dot.: „Odbudowa drogi gminnej nr 4222022 Ciszyca-Łukowiec od km 1+200 do km 1+700”
  Autor: Marek Jońca - Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 50195 bytes
 

Redaktor: mgr inż. Anna Mianowska

12 Poniedziałek, 14/01/2013
  Opis: dot.:Zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego zaciąganego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów na okres 10 lat w wysokości 3 719 500 PLN
  Autor: Marek Jońca - Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 482600 bytes
 

Redaktor: mgr inż. Anna Mianowska

13 Poniedziałek, 31/12/2012
  Opis: Dot. postępowania o udzielenie zamówienie publicznego na zadanie pn. “ ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWOZU UCZNIÓW DO I ZE SZKÓŁ NA TERENIE GMINY KOPRZYWNICA W ROKU 2013
  Autor: Henryka Chmielewska Dyrektor GZEASiP w Koprzywnicy
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 162258 bytes
 

Redaktor: mgr inż. Anna Mianowska

14 Czwartek , 20/12/2012
  Opis: „Świadczenie usług przewozu uczniów do i ze szkół na terenie
Gminy Koprzywnica w roku 2013”
  Autor: Henryka Chmielewska Dyrektor GZEASiP w Koprzywnicy
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 130720 bytes
 

Redaktor: mgr inż. Anna Mianowska

15 Wtorek , 11/12/2012
  Opis: dot.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Koprzywnica (ul. Czynowa, Żeromskiego, Krakowska, Armii Krajowej, Floriańska)"
  Autor: Marek Jońca - Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 653625 bytes
 

Redaktor: mgr inż. Anna Mianowska

16 Wtorek , 11/12/2012
  Opis: na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej
  Autor: Burmistrz MiG Marek Jońca
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 296069 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

17 Wtorek , 02/10/2012
  Opis: dot.: „Remont kotłowni gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Koprzywnicy”
  Autor: Marek Jońca Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 247068 bytes
 

Redaktor: mgr inż. Anna Mianowska

18 Poniedziałek, 01/10/2012
  Opis: dot.:„Remont budynku domu opieki dla osób niepełnosprawnych w Krzcinie”
  Autor: Marek Jońca Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 321237 bytes
 

Redaktor: mgr inż. Anna Mianowska

19 Wtorek , 11/09/2012
  Opis: dot.: „Remont budynku domu opieki dla osób niepełnosprawnych w Krzcinie”
  Autor: Marek Jońca Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 189613 bytes
 

Redaktor: mgr inż. Anna Mianowska

20 Środa , 22/08/2012
  Opis: dot.:„Remont budynku domu opieki dla osób niepełnosprawnych w Krzcinie ”
  Autor: Marek Jońca Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 380640 bytes
 

Redaktor: mgr inż. Anna Mianowska

21 Piątek , 20/07/2012
  Opis: Organizacja wyjazdu szkoleniowo- integracyjnego realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Koprzywnicy w ramach projektu systemowego „Do pracy by się szło"
  Autor: Jolanta Grudzień - Kierownik OPS w Koprzywnicy
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 140391 bytes
 

Redaktor: mgr inż. Anna Mianowska

22 Wtorek , 12/06/2012
  Opis: dot.: „ Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy Koprzywnica w roku 2012”
  Autor: Marek Jońca Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 132593 bytes
 

Redaktor: mgr inż. Anna Mianowska

23 Poniedziałek, 28/05/2012
  Opis: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Utwardzenie ścieżki rowerowej przy zalewie w Koprzywnicy”
  Autor: Marek Jońca - Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 267683 bytes
 

Redaktor: mgr inż. Anna Mianowska

24 Poniedziałek, 14/05/2012
  Opis: „Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla osób uczestniczących w projekcie systemowym pn.: „Do pracy by się szło”
  Autor: Kierownik OPS - Jolanta Grudzień
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 126199 bytes
 

Redaktor: mgr inż. Anna Mianowska

25 Czwartek , 22/03/2012
  Opis: dot. : „Odbudowa drogi gminnej nr 001271T Ciszyca-Kamieniec od km 0+000 do km 0+780”
  Autor: Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica mgr inż. Marek Jońca
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 132408 bytes
 

Redaktor: mgr inż. Anna Mianowska

26 Wtorek , 03/01/2012
  Opis: „Zakup paliwa do pojazdów Urzędu Miasta i Gminy w Koprzywnicy w roku 2012”
  Autor: Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 47924 bytes
 

Redaktor: mgr inż. Anna Mianowska

27 Wtorek , 03/01/2012
  Opis: Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2011/2012
  Autor: Dyrektor GZEASiP w Koprzywnicy Henryka Chmielewska
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 107058 bytes
 

Redaktor: mgr inż. Anna Mianowska

28 Wtorek , 11/10/2011
  Opis: dot: Świadczenie usług stałego dostępu do Internetu wraz z dostawą i montażem sprzętu sieciowego
  Autor: Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 277499 bytes
 

Redaktor: mgr inż. Anna Mianowska

29 Wtorek , 20/09/2011
  Opis: dot.: ŚWIADCZENIE USŁUG STAŁEGO DOSTĘPU DO INTERNETU WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM SPRZĘTU SIECIOWEGO
  Autor: Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 266050 bytes
 

Redaktor: mgr inż. Anna Mianowska

30 Wtorek , 13/09/2011
  Opis:
Ogłoszenie o wynikach otwartego naboru partnerów
w celu przygotowania i realizacji projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

  Autor: mgr inz. Alicja Stępień
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 1463296 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

31 Poniedziałek, 12/09/2011
  Opis: dot.: Zakup i dostawę komputerów wraz z systemem operacyjnym i oprogramowaniem antywirusowym, serwis
  Autor: Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 267439 bytes
 

Redaktor: mgr inż. Anna Mianowska

32 Poniedziałek, 12/09/2011
  Opis: dot.: ŚWIADCZENIE USŁUG STAŁEGO DOSTĘPU DO INTERNETU WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM SPRZĘTU SIECIOWEGO
  Autor: Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 217608 bytes
 

Redaktor: mgr inż. Anna Mianowska

33 Piątek , 02/09/2011
  Opis: dot. „Odbudowa dróg gminnych:
- Nr 001268 T Łukowiec Wieś o dł. 550 mb,
- Nr 001271 T Ciszyca –Kamieniec etap I od km 1+190 do km 0+810
- Nr 4222028 Łukowiec Majorat-wał Wiślany o dł. 650 mb”.
  Autor: Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 82432 bytes
 

Redaktor: mgr inż. Anna Mianowska

34 Piątek , 19/08/2011
  Opis: dot. „ Organizacja wyjazdu szkoleniowo-integracyjnego”
  Autor: Kierownik OPS - Jolanta Grudzień
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 124803 bytes
 

Redaktor: mgr inż. Anna Mianowska

35 Wtorek , 14/06/2011
  Opis: o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Autor: Kierownik OPS w Kprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1078052 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

36 Wtorek , 31/05/2011
  Opis: Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy Koprzywnica
  Autor: Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 111920 bytes
 

Redaktor: mgr inż. Anna Mianowska

37 Środa , 04/05/2011
  Opis: dot. „Odbudowa drogi gminnej nr 001283 T Beszyce Wieś – II etap od km 0+609,00 do km 0+930,00”
  Autor: Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 109361 bytes
 

Redaktor: mgr inż. Anna Mianowska

38 Czwartek , 31/03/2011
  Opis: dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Koprzywnica”
  Autor: Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 157626 bytes
 

Redaktor: mgr inż. Anna Mianowska

39 Poniedziałek, 21/03/2011
  Opis: dot. „Odbudowa drogi gminnej nr 4222026 Koprzywnica Wieś /ul. Zarzecze / od km 0+000,00 do km 0+700,00”
  Autor: Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 114047 bytes
 

Redaktor: mgr inż. Anna Mianowska

40 Piątek , 11/03/2011
  Opis: „Przebudowę drogi gminnej ul. Szkolnej, ul. Leśnej i ul. Osieckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Koprzywnica” w ramach zadania: „Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolnej, ul. Leśnej, ul. Osieckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w msc. Koprzywnica oraz rozbudowa drogi gminnej na odcinku –Piekarnia GS w kierunku Skrzypaczowice do drogi krajowej 79”
  Autor: Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 116567 bytes
 

Redaktor: mgr inż. Anna Mianowska

41 Środa , 02/02/2011
  Opis: dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Dostawę paliwa do pojazdów Urzędu Gminy w Koprzywnicy w roku 2011”
  Autor: Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 166629 bytes
 

Redaktor: Anna Mianowska

42 Wtorek , 07/12/2010
  Opis: Zaciągnięcie długoterminowego kredytu na okres 8 lat
w wysokości 530.000 zł.”
  Autor: Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 129514 bytes
 

Redaktor: Anna Mianowska

43 Wtorek , 26/10/2010
  Opis: dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Odbudowę odcinków dróg gminnych:
1. Odbudowa drogi gminnej nr 001271T Ciszyca-Kamieniec na odcinku od km 0+000 do km 1+190
2. Odbudowa drogi gminnej nr 001268T Łukowiec Wieś na odcinku od km 0+000 do
km 0+550
3. Odbudowa drogi gminnej nr 4222022 Ciszyca- Łukowiec na odcinku od km 1+300 do km 1+700
4. Odbudowa drogi gminnej nr 001285 T Beszyce Dolne Wieś na odcinku od km 0+380 do km 0+430
  Autor: Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 105746 bytes
 

Redaktor: Anna Mianowska

44 Środa , 06/10/2010
  Opis: .”Odbudowa odcinków dróg gminnych:
1. Odbudowa drogi gminnej nr 001271T Ciszyca-Kamieniec na odcinku od km 0+000 do km 1+190
2. Odbudowa drogi gminnej nr 001268T Łukowiec Wieś na odcinku od km 0+000 do
km 0+550
3. Odbudowa drogi gminnej nr 4222022 Ciszyca- Łukowiec na odcinku od km 1+200
do km 1+700
4. Odbudowa drogi gminnej nr 001285 T Beszyce Dolne Wieś na odcinku od km 0+380 do km 0+430”

  Autor: Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 105861 bytes
 

Redaktor: Anna Mianowska

45 Środa , 06/10/2010
  Opis: „Zagospodarowanie terenu wokół altany wiejskiej w miejscowości Gnieszowice oraz zagospodarowanie terenu wokół zbiorników wodnych w miejscowościach Sośniczany i Trzykosy”
  Autor: Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 122916 bytes
 

Redaktor: Anna Mianowska

46 Środa , 06/10/2010
  Opis: „Poprawa infrastruktury społecznej poprzez remont świetlic wiejskich w miejscowości Gnieszowice i Zbigniewice „
  Autor: Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 103320 bytes
 

Redaktor: Anna Mianowska

47 Piątek , 27/08/2010
  Opis: Poprawa infrastruktury społecznej poprzez remont świetlic wiejskich w miejscowości Gnieszowice i Zbigniewice wraz z zagospodarowaniem terenu wokół altany wiejskiej w miejscowości Gnieszowice oraz zagospodarowanie terenu wokół zbiorników wodnych w miejscowościach Sośniczany i Trzykosy
  Autor: Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 92437 bytes
 

Redaktor: Anna Mianowska

48 Środa , 25/08/2010
  Opis: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zaciągnięcie długoterminowego kredytu na okres 10 lat w wysokości 4.300.000 zł.”
  Autor: Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 96478 bytes
 

Redaktor: Anna Mianowska

49 Poniedziałek, 09/08/2010
  Opis: Poprawa infrastruktury społecznej poprzez remont świetlic wiejskich w miejscowości Gnieszowice i Zbigniewice wraz z zagospodarowaniem terenu wokół altany wiejskiej w miejscowości Gnieszowice oraz zagospodarowanie terenu wokół zbiorników wodnych w miejscowościach Sośniczany i Trzykosy
  Autor: Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 25600 bytes
 

Redaktor: Anna Mianowska

50 Poniedziałek, 02/08/2010
  Opis:

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „ Dowóz uczniów do Gimnazjum w Koprzywnicy, Szkoły Podstawowej w Koprzywnicy
i Szkoły Podstawowej w Niedźwicach”

  Autor: Burmistrz MiG Marek Jońca
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 58880 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

51 Piątek , 02/07/2010
  Opis: Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę
1 sztuki fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego
4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koprzywnicy
  Autor: Prezes OSP Koprzywnica Kazimierz Gorycki
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 168078 bytes
 

Redaktor: Anna Mianowska

52 Czwartek , 10/06/2010
  Opis: dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Modernizacja węzła żywienia w Szkole Podstawowej w Koprzywnicy”
  Autor: Teresa Majczak Dyrektor Sz.P. w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 35328 bytes
 

Redaktor: Anna Mianowska

53 Czwartek , 13/05/2010
  Opis: o unieważnieniu przetargu ograniczonego w procedurze poniżej 4 845 000 euro na zadanie pn. "Modernizacja węzła żywienia w Szkole Podstawowej w Koprzywnicy"
  Autor: Dyrektor Teresa Majczak
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 326349 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

54 Środa , 12/05/2010
  Opis: na dzierżawę części nieruchomości zabudowanej w ewidencji gruntów oznaczonej numerem 370/3 o pow. do 0,19 ha położonej w miejscowości Sośniczany pod prowadzenie Punktu Skupu Owoców i Warzyw
  Autor: Burmistrz MiG Marek Jońca
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 73216 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

55 Piątek , 30/04/2010
  Opis: dot. Odbudowy odcinków dróg gminnych:
1. Odbudowa drogi gminnej nr 001283T Beszyce Wieś na odcinku od km 0+019,00 do km 0+609,00 – I etap
2. Odbudowa drogi gminnej nr 001267T Krzcin Wieś na odcinku od km 0+072,00 do km 0+452,00
  Autor: Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 95501 bytes
 

Redaktor: Anna Mianowska

56 Piątek , 26/03/2010
  Opis: Wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej w Gminie Koprzywnica poprzez modernizację budynku Publicznego Przedszkola w Koprzywnicy wraz z
zagospodarowaniem terenu wokół Przedszkola
  Autor: Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 106610 bytes
 

Redaktor: Anna Mianowska

57 Piątek , 26/03/2010
  Opis: Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów i odpadów zawierających azbest z terenu gminy
Koprzywnica
  Autor: Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 125420 bytes
 

Redaktor: Anna Mianowska

58 Czwartek , 18/03/2010
  Opis: Przebudowa drogi gminnej Nr 4222023 Świężyce – Sośniczany oraz remont mostu w miejscowości Sośniczany i przebudowa wału rzeki Koprzywianki w m. Sośniczany wraz z przebudową drogi gminnej – etap II
  Autor: Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 95514 bytes
 

Redaktor: Anna Mianowska

59 Poniedziałek, 08/03/2010
  Opis: dot. dzierżawy części nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Świężyce
  Autor: Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 65620 bytes
 

Redaktor: Anna Mianowska

60 Poniedziałek, 08/03/2010
  Opis: dot. dzierżawy części nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Sośniczany
  Autor: Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 91482 bytes
 

Redaktor: Anna Mianowska

61 Poniedziałek, 21/12/2009
  Opis: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Dotyczy przetargu nieograniczonego w procedurze poniżej 133 000 euro. na zadanie pn.:
„Dostawa paliwa do pojazdów i urządzeń Urzędu Gminy w Koprzywnicy w roku 2010”
  Autor: Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 88346 bytes
 

Redaktor: Anna Mianowska

62 Piątek , 20/11/2009
  Opis: „Poprawa stanu infrastruktury społecznej na terenie gminy Koprzywnica poprzez budowę świetlic wiejskich w miejscowościach : Dmosice i Beszyce wraz z zagospodarowaniem terenu”
  Autor: Dyrektor MGOKiS w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 101114 bytes
 

Redaktor: Anna Mianowska

63 Poniedziałek, 09/11/2009
  Opis: dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Bankowa obsługa budżetu Gminy Koprzywnica wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi w okresie od 29.10.2009r. do 28.10.2014r. „
  Autor: Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Koprzywnica
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 162067 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

64 Poniedziałek, 28/09/2009
  Opis: dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
REMONT DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI ZBIGNIEWICE
NA DŁ.400 MB
  Autor: Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 107632 bytes
 

Redaktor: Anna Mianowska

65 Poniedziałek, 14/09/2009
  Opis: dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej ul. Szkolnej, ul. Leśnej i ul. Osieckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Koprzywnica oraz rozbudowa drogi gminnej na odcinku – piekarnia GS w kierunku Skrzypaczowic do drogi krajowej 79”
  Autor: Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 109688 bytes
 

Redaktor: Anna Mianowska

66 Piątek , 04/09/2009
  Opis: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:
„Poprawa stanu infrastruktury społecznej na terenie gminy Koprzywnica poprzez budowę świetlic wiejskich w miejscowościach : Dmosice i Beszyce wraz z
zagospodarowaniem terenu”
  Autor: Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 60805 bytes
 

Redaktor: Anna Mianowska

67 Piątek , 04/09/2009
  Opis: dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Poprawa infrastruktury społecznej poprzez rozbudowę i zmianę użytkowania
biblioteki wiejskiej w Niedźwicach na świetlicę wiejską oraz remont remizy oraz
adaptacja strażnicy OSP w Ciszycy na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowania
terenu.”
  Autor: Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 108443 bytes
 

Redaktor: Anna Mianowska

68 Środa , 26/08/2009
  Opis: dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Rozwój potencjału przyrodniczo-turystycznego gminy Koprzywnica poprzez rekultywację zbiornika wodnego Koprzywianka w Koprzywnicy wraz z adaptacją jego otoczenia na cele rekreacyjno-sportowe”
  Autor: Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 83752 bytes
 

Redaktor: Anna Mianowska

69 Wtorek , 21/07/2009
  Opis: "Rozwój potencjału przyrodniczo - turystycznego gminy Koprzywnica poprzez rekultywację zbiornika wodnego Koprzywianka w Koprzywnicy wraz z adaptacją jego otoczenia na cele rekreacyjno - sportowe"
  Autor: Burmistrz MiG Marek Jońca
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 24064 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

70 Poniedziałek, 06/07/2009
  Opis: Kompleksowa rewitalizacja centrum Koprzywnicy , skupiającego główne funkcje społeczne, publiczne i gospodarcze miasta
- Strefa nr 1 „ Rynek i okolice”
  Autor: Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 125620 bytes
 

Redaktor: Anna Mianowska

71 Wtorek , 23/06/2009
  Opis: dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Udzielenie kredytu w wysokości 3.350.000,00 PLN”

  Autor: Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 76800 bytes
 

Redaktor: Anna Mianowska

72 Środa , 17/06/2009
  Opis: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej ul. Szkolnej, ul. Leśnej i ul. Osieckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Koprzywnica oraz rozbudowa drogi gminnej na odcinku – piekarnia GS w kierunku Skzypaczowic do drogi krajowej 79
  Autor: Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 58722 bytes
 

Redaktor: Anna Mianowska

73 Piątek , 29/05/2009
  Opis: „Rozwój potencjału przyrodniczo-turystycznego gminy Koprzywnica poprzez rekultywację zbiornika wodnego Koprzywianka w Koprzywnicy wraz z adaptacją jego otoczenia na cele rekreacyjno-sportowe”
  Autor: Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 79802 bytes
 

Redaktor: Anna Mianowska

74 Wtorek , 07/04/2009
  Opis: dot: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na
"Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów i opdadów zawierajacych azbest z terenu Gminy Koprzywnica"
  Autor: Burmistrz MiG Marek Jońca
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 102912 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

75 Poniedziałek, 06/04/2009
  Opis: dot.:postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego na:

odbudowa odcinków dróg Gminnych:
1. Nr 001277 T Gnieszowice wieś- od km 0+000 do km 0+420
2. Nr 4222027 Krzcin-Skrzypaczowice - od km 0+520do km 1+100
3. Nr 001273 T Kamieniec Wisłocki -od km 0+850 do km1=180
  Autor: Burmistrz MiG Marek Jońca
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 61440 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

76 Poniedziałek, 30/03/2009
  Opis: „PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 0851T KOPRZYWNICA-BESZYCE DOLNE NA ODCINKU 4897MB WRAZ Z CHODNIKIEM I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ
  Autor: Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 136492 bytes
 

Redaktor: Anna Mianowska

77 Poniedziałek, 30/03/2009
  Opis: ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 001275 T BŁONIE- SOŚNICZANY
  Autor: Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 139425 bytes
 

Redaktor: Anna Mianowska

78 Piątek , 22/08/2008
  Opis: ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„odbudowę drogi gminnej nr 4222031 koprzywnica wieś ul. rzeczna”
„odbudowę drogi gminnej nr 001281 t zbigniewice wieś”
  Autor: Burmistrz Miasta i Gminy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 63890 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

79 Poniedziałek, 18/08/2008
  Opis: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na okres 4 lat w wysokości 1.344.000”
  Autor: Burmistrz Miasta i Gminy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 113820 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

80 Czwartek , 07/08/2008
  Opis: o wyborze najkorzystniejszej oferty na" Dowóz uczniów do Gimnazjum w Koprzywnicy , Szkoły Podstawowej w Koprzywnicy i Szkoły Podstawowej w Niedżwicach"
  Autor: Burmistrz MiG Marek Jońca
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 59392 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

81 Środa , 23/07/2008
  Opis: OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU na PRZEBUDOWĘ ODCINKA DROGI GMINNEJ NR 001279 T POSTRONNA WIEŚ /DŁ. 600MB/ PRZEBUDOWĘ DROGI WEWNĘTRZNEJ NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOPRZYWNICY
  Autor: Burmistrz Miasta i Gminy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 110267 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

82 Poniedziałek, 09/06/2008
  Opis: Ogłoszenie owyniku przetargu na:
PRZEBUDOWĘ DRÓG GMINNYCH:
1. „PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 4222024 CISZYCA -WIEŚ NA DŁ. 442MB”
2. „PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 001272 T KAMIENIEC WIEŚ NA DŁ 150MB”
3. „ODBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 001276 T SOŚNICZANY WIEŚ NA DŁ. 200MB”
4. „REMONT DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH NR EWID. 899 W MIEJSCOWOŚCI ŁUKOWIEC NA DŁ. 330 MB”
  Autor: Burmistrz Miasta i Gminy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 141097 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

83 Czwartek , 05/06/2008
  Opis: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ZAKUP / DOSTAWA / UŻYWANEJ KOŁOWEJ KOPARKO-ŁADOWARKI – rok produkcji nie
starszy niż 2002 rok.
  Autor: Burmistrz Miasta i Gminy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 120309 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

84 Czwartek , 17/04/2008
  Opis: Dotyczy przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej
progów ustalonych na podstawie art.11 ust.8 Prawa zamówień publicznych na:
„ZAKUP /Z DOSTAWĄ/ UŻYWANEJ KOŁOWEJ KOPARKO – ŁADOWARKI” rok produkcji nie starszy niż 2002 rok.
  Autor: Burmistrz Miasta i Gminy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 129502 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

85 Poniedziałek, 14/04/2008
  Opis: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. „Odbudowa dróg gminnych Nr 001278T Trzykosy Wieś od km 0+400 – 0+950 i Nr 001286T Cegielnia Wieś (ul.
Kwiatowa)”
  Autor: Burmistrz Miasta i Gminy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 104046 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

86 Poniedziałek, 31/03/2008
  Opis: Ogłoszenie o wyniku przetargu na „Roboty remontowe w Budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gnieszowicach”
  Autor: Burmistrz Miasta i Gminy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 91923 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

87 Poniedziałek, 04/02/2008
  Opis: Ogłoszenie o wyniku przetargu
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

”ZAKUP SAMOCHÓDU 9 OSOBOWEGO PRZYSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W TYM 1 OSOBY NA WÓZKU INWALIDZKIM – rok produkcji 2007 fabrycznie nowy”
  Autor: Burmistrz Miasta i Gminy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 111332 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

88 Piątek , 18/01/2008
  Opis: UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych
  Autor: Burmistrz Miasta i Gminyw Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 79553 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

89 Środa , 12/12/2007
  Opis: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Koprzywnicy
  Autor: Maria Rynkowska
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 94367 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

90 Czwartek , 22/11/2007
  Opis: O G Ł O S Z E N I E
Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbigniewicach  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 80629 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

91 Piątek , 17/08/2007
  Opis: OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU Opracowanie dokumentacji na kanalizacje III etap
  Autor: Maria Rynkowska
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 266898 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

92 Poniedziałek, 13/08/2007
  Opis: OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU Odbudowa dróg w miejscowosci Świężyce i Sośniczany
  Autor: Teresa Korpysz
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1592364 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

93 Piątek , 03/08/2007
  Opis: OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU
Opracowanie dokumentacji na kanalizacje etap I i II
  Autor: Maria Rynkowska
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1251327 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

94 Piątek , 29/06/2007
  Opis: UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU na opracowanie dokumentacji na kanalizację w gminie Koprzywnica
  Autor: Maria Rynkowska
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 187244 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

95 Wtorek , 19/06/2007
  Opis: OGLOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU Odbudowa drogi w msc. ZBIGNIEWICE WIEŚ na dł. 500 mb
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 111701 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

96 Poniedziałek, 11/06/2007
  Opis: Unieważnienie Przetargu dotyczącego opracowania dokumentacji na kanalizację
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 57549 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

97 Wtorek , 05/06/2007
  Opis: OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU Odbudowa drogi dojazdowej nr ewid 524do gruntow rolnych w miejscowosci Postronna dl. 388m
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 102893 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

98 Środa , 30/05/2007
  Opis: Ogloszenie o wyniku przetargu - ”Odbudowa drogi gminnej Nr 4222018 Niedzwice - Beszyce w miejscowosci Beszyce dł. 400 m”
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 101726 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

99 Poniedziałek, 14/05/2007
  Opis: OGLOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU Zakup Zestawu Hydroforowego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 98287 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

100 Środa , 09/05/2007
  Opis: OGLOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU pn. Odbudowa drogi gminnej Nr 4222011 w miejscowosci Gnieszowice dł. 500 m
  Autor: Teresa Korpysz
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 101373 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

101 Środa , 09/05/2007
  Opis: „ODBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 4222023 SWIEZYCE - SOSNICZANY W m. SOSNICZANY DŁ.400 m”
  Autor: Teresa Korpysz
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 101001 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

102 Czwartek , 26/04/2007
  Opis: Ogloszenie o wyniku przetargu transport materialow kamiennych
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 113735 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

103 Czwartek , 26/04/2007
  Opis: Ogloszenie o wyniku przetargu - oswietlenie uliczne
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 122695 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

104 Czwartek , 19/04/2007
  Opis: opracowanie dokumentacji na kanalizacje
  Autor: Rynkowska Maria
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 54272 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

105 Czwartek , 19/04/2007
  Opis: wynik przetargu oczyszczalnia sciekow
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 54272 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

106 Piątek , 19/01/2007
  Opis: zawiadomienie o uniewaznieniu przetargu pn. zakup paliw płynnych - oleju napedowego w ilosci 10.000 l
  Autor:
  Typ: text/plain
  Rozmiar: 705 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

107 Piątek , 29/12/2006
  Opis: o wyborze oferty na zakup samochodu typu VAN
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 20992 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

108 Piątek , 15/12/2006
  Opis: o wyborze wykonawcy na budowę sieci wodociągowej miejscowości Koprzywnica osiedle Cegielnia
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 20480 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

109 Piątek , 15/12/2006
  Opis: o wyborze wykonawcy na budowę sieci wodociągowej miejscowości Postronna
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 19968 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

110 Środa , 06/09/2006
  Opis: o wyborze wykonawcy zadania pod nazwa "Budowa sieci wodociagowej w miejscowosci Postronna/ bez przylaczy / z podlaczeniem do sieci wodociagowej tranzytowej Trzykosy - Postronna "
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 37888 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

111 Środa , 06/09/2006
  Opis: o wyborze oferenta na zadanie pod nazwa " Udzielenie gminie kredytu"
  Autor:
  Typ: image/gif
  Rozmiar: 260 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

112 Środa , 06/09/2006
  Opis: Ogłoszenie o wyborze wykonawcy
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 20992 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

113 Wtorek , 01/08/2006
  Opis: o wyborze wykonwcy zadania pod nazwą " Remont - odbudowa drogi gminnej w miejscowości Gnieszowice Nr 4222011/ nowy Nr 001277 T/ na dł. 572 mb"
  Autor:
  Typ: text/plain
  Rozmiar: 663 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

114 Piątek , 01/08/2003
  Opis: Przetarg odbył się w dniu 11.07.2003r.
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 27136 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

115 Piątek , 01/08/2003
  Opis: Przetagr odbył się w dniu 17.03.2003r.
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 27136 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

  ostatnia modyfikacja: 14 Kwiecień 2014 - 15:11
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna