Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Koprzywnicy
v 3.23
URZĄD MIASTA I GMINY W KOPRZYWNICY
Wiadomości 
Zadania publiczne 
Ogłoszenia 
Ochrona środowiska 
Ochrona Środowiska 2 
Organizacje pozarządowe 
Komunikaty 
Burmistrz Miasta i Gminy 
Sekretarz Miasta i Gminy 
Skarbnik 
Rada Miejska 
Informacja o sesji 
Wybory 
Przetargi 
Zamówiena do 14 tys. euro 
Komórki organizacyjne 
Prawo lokalne 
Jednostki organizacyjne 
Jednostki pomocnicze 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE V Kadencji Rady  
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE VI Kadencji Rady 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW 
OŚWIADCZENIA MAJATKOWE KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 
Majatek publiczny 
Mienie Komunalne Gminy 
Rolnictwo i Gospodarka Nieruchomościami 
Opinie RIO 
Informacje nieudostępniane 
Wybory ławników 
Nabór na wolne stanowisko pracy 
Kontrole 
Związki i stowarzyszenia 
Rejestry i ewidencje 
Upoważnienia 
Dane Statystyczne 
Sprawy do załatwienia 
Akty prawa miejscowego 
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 
Formularze Podatkowe 
Straże Pożarne 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
wybory: 9540
strona główna: 90216
    strona główna / wybory 
   Wybory
 
  
1 Czwartek , 22/11/2012
  Opis: w sprawie podziału Gminy Koprzywnica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 36677 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

2 Piątek , 12/10/2012
  Opis: w sprawie podziału Gminy Koprzywnica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w kaŜdym okręgu
wyborczym.
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 42122 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

3 Piątek , 23/09/2011
  Opis: osobowe Obwodowych Komisji Wyborczych na dzień . 9 października 2011r.
  Autor: Burmistrz MiG Marek Jońca
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 37376 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

4 Wtorek , 06/09/2011
  Opis: w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, które z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone przez wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego.
  Autor: Burmistrz MiG Marek Jońca
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 76800 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

5 Poniedziałek, 05/09/2011
  Opis: o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
  Autor: Burmistrz MiG Marek Jońca
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 54784 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

6 Poniedziałek, 05/09/2011
  Opis: w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na dzień
9 października 2011 roku

  Autor: Burmistrz MiG Marek Jońca
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 23552 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

7 Poniedziałek, 05/09/2011
  Opis: w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej do celów głosowania korespondencyjnego.

  Autor: Burmistrz MiG Marek Jońca
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 24064 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

8 Środa , 17/11/2010
  Opis: składy osobowe komisji w wyborach samorzadowych
  Autor: Janina Podobińska
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 35328 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

9 Piątek , 05/11/2010
  Opis: o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Koprzywnicy zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
  Autor: MIejska Komisja Wyborcza w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 189919 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

10 Piątek , 05/11/2010
  Opis: o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza
Miasta i Gminy Koprzywnica
w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
  Autor: MIejska Komisja Wyborcza w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 29184 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

11 Piątek , 05/11/2010
  Opis: podaje do publicznej wiadomości informacje o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych utworzonych na terenie Miasta i Gminy Koprzywnica
  Autor: Burmistrz MiG Marek Jońca
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 33792 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

12 Piątek , 05/11/2010
  Opis: w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień
21 listopada 2010r.
  Autor: MIejska Komisja Wyborcza w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 39424 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

13 Poniedziałek, 25/10/2010
  Opis: Miejskiej Komisji Wyborczej w Koprzywnicy dla przyjmowania kandydatów na burmistrza
  Autor: Przewodniczący MKW Tomasz Kaczor
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 29696 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

14 Piątek , 15/10/2010
  Opis: Miejskiej Komisji Wyborczej w Koprzywnicy dla przyjmowania zgłoszeń kandydatów na radnych
  Autor: Przewodniczący MKW Tomasz Kaczor
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 31232 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

15 Wtorek , 12/10/2010
  Opis: podaje się do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach Rady Miejskiej w Koprzywnicy oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej,
  Autor: Burmistrz MiG Marek Jońca
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 36352 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

16 Wtorek , 12/10/2010
  Opis: z dnia 7 października 2010 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych
  Autor: Komisarza Wyborczego Kielce II
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 27136 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

17 Wtorek , 07/09/2010
  Opis: w sprawie rozwiązania okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarzadzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku
  Autor: Państwowej Komisji Wyborczej
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 348763 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

18 Piątek , 02/07/2010
  Opis: w w sprawie odwołania i powołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej
Nr 7 w Ciszycy w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na dzień
4 lipca 2010 roku
  Autor: Burmistrz MiG Marek Jońca
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 374590 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

19 Piątek , 11/06/2010
  Opis: w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania – podaje się do wiadomości publicznej informację
o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych na terenie Miasta i Gminy Koprzywnica w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku.
  Autor: Burmistrz MiG Marek Jońca
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 34304 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

20 Piątek , 11/06/2010
  Opis: w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku

  Autor: Sekretarz Gminy - Dorota Kruszec Nowińska
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 53760 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

21 Wtorek , 25/05/2010
  Opis: w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pwłnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 20 czerwca 2010 roku
  Autor: Burmistrz MiG Marek Jońca
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 390503 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

22 Piątek , 14/05/2010
  Opis: w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania – podaje się do wiadomości publicznej informację
o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych na terenie Miasta i Gminy Koprzywnica w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku.
  Autor: Burmistrz MiG Marek Jońca
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 33792 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

23 Środa , 12/05/2010
  Opis: zgłoszenie kandydata na członka Obwodowej Komisji Wyborczej w wyborach na Prezydenta RP
  Autor: Janina Podobińska
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 45056 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

24 Piątek , 22/05/2009
  Opis: w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego
  Autor: Burmistrz MiG Marek Jońca
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 32768 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

25 Piątek , 15/05/2009
  Opis: o numerach, granicach obwodu głoswania i siedzibach obowdowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarzadzonych na dzien 7 czerwca 2009 r.
  Autor: Burmistrz MiG Marek Jońca
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 33792 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

26 Poniedziałek, 08/10/2007
  Opis: w sprawie powolania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborow do SEJMU RP i SENATU RP
  Autor: Burmistrz Mi G Marek Jonca
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 30208 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

27 Poniedziałek, 08/10/2007
  Opis: o numerach i granicach obwodow glosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Autor: Burmistrz MiG Marek Jońca
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 24576 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

28 Poniedziałek, 16/04/2007
  Opis: skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Koprzywnicy do przeprowadzenia wyborow uzpelniajacych do Rady Miejskiej w Koprzywnicy zarzadzonych na dzien 29 kwietnia 2007 roku
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 19968 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

29 Poniedziałek, 16/04/2007
  Opis: powołany Postanowieniem Nr 2-5/07 Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 16 marca 2007 roku do
przeprowadzenia wyborów uzupelniajacych do Rady Miejskiej w Koprzywnicy zarzadzonych na dzien 29 kwietnia 2007roku
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 19456 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

30 Poniedziałek, 16/04/2007
  Opis: Burmistrza Miastra i Gminy w Koprzywnicy z dnia
3 kwietnia 2007 roku
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 20992 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

31 Piątek , 10/11/2006
  Opis: Burmistrza Miasta i Gminy w Koprzywnicy
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 27648 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

32 Piątek , 10/11/2006
  Opis: składy członków Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, zarzadzonych na dzień 12 listopada 2006 roku
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 57344 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

33 Środa , 11/10/2006
  Opis: skład osobowy Miejskiej Komisji Wyborczej w Koprzywnicy
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 19968 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

34 Czwartek , 28/09/2006
  Opis: Burmistrza Miasta i Gminy w Koprzywnicy z dnia 19 wrzesnia 2006 roku
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 23040 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

35 Wtorek , 02/08/2005
  Opis: Burmistrza Miasta i Gminy w Koprzywnicy z dnia 14 lipca 2005 roku
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 24576 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

  ostatnia modyfikacja: 14 Kwiecień 2014 - 15:11
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna