Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Koprzywnicy
v 3.23
URZĄD MIASTA I GMINY W KOPRZYWNICY
Wiadomości 
Zadania publiczne 
Ogłoszenia 
Ochrona środowiska 
Ochrona Środowiska 2 
Organizacje pozarządowe 
Komunikaty 
Burmistrz Miasta i Gminy 
Sekretarz Miasta i Gminy 
Skarbnik 
Rada Miejska 
Informacja o sesji 
Wybory 
Przetargi 
Zamówiena do 14 tys. euro 
Komórki organizacyjne 
Prawo lokalne 
Jednostki organizacyjne 
Jednostki pomocnicze 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE V Kadencji Rady  
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE VI Kadencji Rady 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW 
OŚWIADCZENIA MAJATKOWE KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 
Majatek publiczny 
Mienie Komunalne Gminy 
Rolnictwo i Gospodarka Nieruchomościami 
Opinie RIO 
Informacje nieudostępniane 
Wybory ławników 
Nabór na wolne stanowisko pracy 
Kontrole 
   Kontrole wewnętrzne 
   Kontrole zewnętrzne 
Związki i stowarzyszenia 
Rejestry i ewidencje 
Upoważnienia 
Dane Statystyczne 
Sprawy do załatwienia 
Akty prawa miejscowego 
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 
Formularze Podatkowe 
Straże Pożarne 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
kontrole zewnętrzne: 1989
strona główna: 89772
    strona główna / kontrole / kontrole zewnętrzne 
   Kontrole zewnętrzne
 
  
1 Środa , 26/06/2013
  Opis: Zakres postepowania kontrolnego: Kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania srodkami publicznymi za 2009 r.
  Autor: Urząd Kontroli Skarbowej w Rzeszowie
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 16785659 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

2 Środa , 29/02/2012
  Opis: do informacji pokontrolnej Nr 21/V/RPO/2011/P z dnia 24 sierpnia 2011 roku
  Autor: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Funduszy Strukturalnych
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 3243317 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

3 Środa , 29/02/2012
  Opis: pokontrolna Nr 21/V/RPO/2011/P z dnia 25 lipca 2011roku
  Autor: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Funduszy Strukturalnych Oddział Kontroli
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 5539790 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

4 Środa , 29/02/2012
  Opis: pokontrolna Nr 21/V/RPO/2011 z dnia 26 maja 2011roku
  Autor: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Funduszy Strukturalnych Oddział Kontroli
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 5055894 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

5 Poniedziałek, 26/09/2011
  Opis: kompleksowej kontrli gospodarki finansowej Gminy Koprzywnica z uwzględnieniem 2010 roku
  Autor: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 12399720 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

6 Piątek , 23/09/2011
  Opis: z kontroli organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków
  Autor: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki Wydział Prawny Nadzoru i Kontroli
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1543394 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

7 Poniedziałek, 13/10/2008
  Opis: kontrola w zakresie udzielania zamówien publicznych oraz gospodarki finansowej gminy Koprzywnica
  Autor: Najwyższa Izba Kontroli - Delegatura w Kielcach
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 2679467 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

8 Środa , 16/01/2008
  Opis: informacja o kontroli
  Autor: Burmistrz Mista i Gminy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 136340 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

9 Piątek , 29/06/2007
  Opis: Kontola organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków, przestrzegania przez radnych gminy oraz służby burmistrza obowiązku składania oświadczeń o swoim stanie majątkowym oraz publikacji przedmiotowych oswiadczeń w Biuletynie Informacji Publicznej, organizacji i zakresu działania organu wykonawczego gminy.
  Autor: Odział Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 99840 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

10 Piątek , 29/06/2007
  Opis: Protokół z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy w Koprzywnicy w zakresie aktualizacji i udostępniania rejestru wyborców, zasadności decyzji o wpisaniu do stałego rejestru wyborców za okres od 30 września 2006r.


  Autor: Krajowe Biuro Wyborcze - delegatura w Kielcach
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 185074 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

11 Piątek , 29/06/2007
  Opis: Protokół kontroli archiwum zakładowego
  Autor: Archiwum Państwowe w Kielcach - Oddziaiał w Sandomierzu
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 183679 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

12 Piątek , 29/06/2007
  Opis: Protokół kontroli prowadzonej metodą wyrywkową obejmującą
- prawidłowość wykorzystania dotacji celowych przyznanych na realizację bieżących zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2004 roku
- terminowość przekazywania do budżetu państwa uzyskanych w 2004 roku dochodów z tytułu wydawania dowodów osobistych.

  Autor: Wydział Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 79569 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

13 Piątek , 29/06/2007
  Opis: Protokół z kontroli obejmującej sposób prowadzenia, aktualizacji i udostępniania rejestru wyborców za okres od 31 grudnia 2004r. do 31 marca 2005 r. - jako zadania zleconego gminie ustawą, w oparciu o tezy opracowane w Delegaturze KBW w Kielcach i zatwierdzone przez Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach.
  Autor: Krajowe Biuro Wyborcze - delegatura w Kielcach
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 68082 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

14 Piątek , 29/06/2007
  Opis: PROTOKÓŁ KONTROLI UTRZYMANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO - ZBIORNIK WODNY "KOPRZYWIANKA" W KOPRZYWNICY
  Autor: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kielcach
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 141184 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

  ostatnia modyfikacja: 14 Kwiecień 2014 - 15:11
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna