Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Koprzywnicy
v 3.23
URZĄD MIASTA I GMINY W KOPRZYWNICY
Wiadomości 
Zadania publiczne 
Ogłoszenia 
Ochrona środowiska 
Ochrona Środowiska 2 
Organizacje pozarządowe 
Komunikaty 
Burmistrz Miasta i Gminy 
Sekretarz Miasta i Gminy 
Skarbnik 
Rada Miejska 
Informacja o sesji 
Wybory 
Przetargi 
Zamówiena do 14 tys. euro 
Komórki organizacyjne 
Prawo lokalne 
Jednostki organizacyjne 
Jednostki pomocnicze 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE V Kadencji Rady  
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE VI Kadencji Rady 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW 
OŚWIADCZENIA MAJATKOWE KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 
Majatek publiczny 
Mienie Komunalne Gminy 
Rolnictwo i Gospodarka Nieruchomościami 
Opinie RIO 
Informacje nieudostępniane 
Wybory ławników 
Nabór na wolne stanowisko pracy 
Kontrole 
Związki i stowarzyszenia 
Rejestry i ewidencje 
Upoważnienia 
Dane Statystyczne 
Sprawy do załatwienia 
Akty prawa miejscowego 
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 
Formularze Podatkowe 
Straże Pożarne 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
zadania publiczne: 15494
strona główna: 90216
    strona główna / zadania publiczne 
   Zadania publiczne
 
  
1 Czwartek , 30/01/2014
  Opis: dot.otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Koprzywnica z zakresu rozwoju sportu w roku 2014.
  Autor: Marek Jońca - Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 326994 bytes
 

Redaktor: mgr inż. Anna Mianowska

2 Środa , 06/04/2011
  Opis: dot. konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2011 r.
  Autor: Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1067195 bytes
 

Redaktor: mgr inż. Anna Mianowska

3 Poniedziałek, 04/04/2011
  Opis: na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 2011 rok
  Autor: Burmistrz MiG Marek Jońca
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1428150 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

4 Poniedziałek, 04/04/2011
  Opis: wyników otwartego konkursu ofert
  Autor: Burmistrz MiG Marek Jońca
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 414935 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

5 Piątek , 25/02/2011
  Opis: dot. otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie : Upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 2011 rok.
  Autor: Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1413458 bytes
 

Redaktor: Anna Mianowska

6 Środa , 07/04/2010
  Opis: dot. otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2010 roku
  Autor: Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 145499 bytes
 

Redaktor: Anna Mianowska

7 Środa , 16/01/2008
  Opis: wyciąg z Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z póżn. zm.)

  Autor: Janina Podobińska
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 51617 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

  ostatnia modyfikacja: 14 Kwiecień 2014 - 15:11
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna