Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Koprzywnicy
v 3.23
URZĄD MIASTA I GMINY W KOPRZYWNICY
Wiadomości 
Zadania publiczne 
Ogłoszenia 
Ochrona środowiska 
Ochrona Środowiska 2 
Organizacje pozarządowe 
Komunikaty 
Burmistrz Miasta i Gminy 
Sekretarz Miasta i Gminy 
Skarbnik 
Rada Miejska 
Informacja o sesji 
Wybory 
Przetargi 
Zamówiena do 14 tys. euro 
Komórki organizacyjne 
Prawo lokalne 
Jednostki organizacyjne 
Jednostki pomocnicze 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE V Kadencji Rady  
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE VI Kadencji Rady 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW 
OŚWIADCZENIA MAJATKOWE KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 
Majatek publiczny 
Mienie Komunalne Gminy 
Rolnictwo i Gospodarka Nieruchomościami 
Opinie RIO 
Informacje nieudostępniane 
Wybory ławników 
Nabór na wolne stanowisko pracy 
Kontrole 
Związki i stowarzyszenia 
Rejestry i ewidencje 
Upoważnienia 
Dane Statystyczne 
Sprawy do załatwienia 
Akty prawa miejscowego 
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 
Formularze Podatkowe 
Straże Pożarne 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
ochrona środowiska: 10773
strona główna: 90217
    strona główna / ochrona środowiska 
   Ochrona środowiska
 
  
1 Poniedziałek, 07/01/2013
  Opis: o wydanie decyzji o środkowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Projekt zabezpieczenia przeciwpowodziowego miejscowości Koprzywnica- Cegielnia gm. Koprzywnica woj. Świętokrzyskie"
  Autor: Burmistrz MiG Marek Jońca
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 575020 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

2 Poniedziałek, 17/12/2012
  Opis: dot.: „ Projekt zabezpieczenia przeciwpowodziowego miejscowości Koprzywnica- Cegielnia gm. Koprzywnica woj. Świętokrzyskie”
  Autor: Marek Jońca - Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 26112 bytes
 

Redaktor: mgr inż. Anna Mianowska

3 Czwartek , 06/12/2012
  Opis: dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Montaż zbiornika dwukomorowego, dwupłaszczowego na paliwa płynne o poj.25 m3 na istniejącej Stacji Paliw w Koprzywnicy na działkach 2202/1 i 2202/4” w Koprzywnicy
  Autor: Marek Jońca Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 106483 bytes
 

Redaktor: mgr inż. Anna Mianowska

4 Poniedziałek, 26/11/2012
  Opis: dot.: ” Projekt zabezpieczenia przeciwpowodziowego miejscowości Koprzywnica- Cegielnia gm. Koprzywnica woj. Świętokrzyskie”
  Autor: Marek Jońca Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 96141 bytes
 

Redaktor: mgr inż. Anna Mianowska

5 Środa , 21/11/2012
  Opis: dot.: „Montaż zbiornika dwukomorowego, dwupłaszczowego na paliwa płynne o poj. 25 m3 na istniejącej Stacji Paliw w Koprzywnicy na działkach 2202/1 i 2202/4”
  Autor: Marek Jońca Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 95005 bytes
 

Redaktor: mgr inż. Anna Mianowska

6 Środa , 07/11/2012
  Opis: dot.: Montażu zbiornika dwukomorowego, dwupłaszczowego na paliwa płynne o poj. 25 m3 na istniejącej Stacji Paliw w Koprzywnicy na działkach 2202/1 i 2202/4 ”
  Autor: Marek Jońca Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 102227 bytes
 

Redaktor: mgr inż. Anna Mianowska

7 Piątek , 27/07/2012
  Opis: dot.„Montaż zbiornika dwukomorowego, dwupłaszczowego na paliwa płynne o poj. 25 m3 na istniejącej Stacji Paliw w Koprzywnicy”
  Autor: Marek Jońca Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 114288 bytes
 

Redaktor: mgr inż. Anna Mianowska

8 Czwartek , 26/07/2012
  Opis: o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Autor: inspektor Maria Rynkowska
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 39603 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

9 Środa , 04/04/2012
  Opis: o wszczęciu postępowania oraz zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie i wystąpieniu do organów uzgadniających „Projekt zabezpieczenia przeciwpowodziowego miejscowości Koprzywnica- Cegielnia gm. Koprzywnica woj. Świętokrzyskie”

  Autor: Burmistrz MiG Marek Jońca
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 36864 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

10 Wtorek , 03/04/2012
  Opis: dot. „ Budowa elektrowni wiatrowej o mocy do 660 kW na działkach o nr ew. 81 i 82 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie miejscowości Zbigniewice, gmina Koprzywnica
  Autor: Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica mgr inż. Marek Jońca
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 101261 bytes
 

Redaktor: mgr inż. Anna Mianowska

11 Poniedziałek, 02/04/2012
  Opis: o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Autor: inspektor Maria Rynkowska
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 36864 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

12 Czwartek , 15/03/2012
  Opis: dot. : ” Budowa elektrowni wiatrowej o mocy do 660 kW na działkach o nr ew. 81 i 82 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie miejscowości Zbigniewice, gmina Koprzywnica”
  Autor: Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica mgr inż. Marek Jońca
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 96322 bytes
 

Redaktor: mgr inż. Anna Mianowska

13 Piątek , 02/03/2012
  Opis: o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
  Autor: Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica mgr inż. Marek Jońca
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 96280 bytes
 

Redaktor: mgr inż. Anna Mianowska

14 Poniedziałek, 17/10/2011
  Opis: dotyczy wniosku "Budowa elektrowni wiatrowej o mocy do 660 kW na działkach o nr ew. 81 i 82 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie miejscowości Zbigniewice, gmina Koprzywnica”
  Autor: Sekratarz Miasta i Gminy Dorota Kruszec Nowińska
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1176756 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

15 Poniedziałek, 17/10/2011
  Opis: o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Autor: inspektor Maria Rynkowska
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 34816 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

16 Wtorek , 01/03/2011
  Opis: o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu miasta Koprzywnica
  Autor: Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 83653 bytes
 

Redaktor: Anna Mianowska

17 Wtorek , 01/03/2011
  Opis: o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu miasta Koprzywnica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
  Autor: Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 85068 bytes
 

Redaktor: Anna Mianowska

18 Czwartek , 05/08/2010
  Opis: o wydaniu decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą ; "Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolna , ul. Lesna i ul. Osiecka wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Koprzywnica oraz rozbudowa drogi gminnej na odcinku - Piekarnia GS w kierunku Skrzypaczowic do drogi krajowej 79".
  Autor: Burmistrz MiG Marek Jońca
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 937625 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

19 Czwartek , 05/08/2010
  Opis: o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Kompleksowej rewitalizacji centrum Koprzywnicy, skupiajacego głowne funkcje społeczne, publiczne i gospodarcze miasta - Strefa nr 1 "Rynek i okolice" w powiecie sandomierskim, województwa świetokrzyskiego
  Autor: Burmistrz MiG Marek Jońca
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 949473 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

20 Sobota , 03/07/2010
  Opis: o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na kompleksowej rewitalizacji centrum Koprzywnicy, skupiającego główne funkcje społeczne, publiczne i gospodarce miasta – Strefa nr 1 :: Rynek i okolice” w powiecie sandomierskim, województwa świętokrzyskiego
  Autor: Burmistrz MiG Marek Jońca
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 392255 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

21 Sobota , 03/07/2010
  Opis: w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Kompleksowej rewitalizacji centrum Koprzywnicy, skupiającego główne funkcje społeczne, publiczne i gospodarcze miasta – Strefa nr 1 „Rynek i okolice” w powiecie sandomierskim, województwa świętokrzyskiego
  Autor: Burmistrz MiG Marek Jońca
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 443614 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

22 Piątek , 21/05/2010
  Opis: o stwierdzieniu brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej ul. Szkolnej, ul. Leśnej i ul. Osieckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Koprzywnica oraz rozbudowie drogi gminnej na odcinku –Piekarnia GS w kierunku Skrzypaczowic do drogi krajowej 79.

  Autor: Sekretarz Gminy - Dorota Kruszec Nowińska
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 386013 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

23 Piątek , 21/05/2010
  Opis: o zakończeniu postepowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie drogi gminnej ul. Szkolnej, ul. Leśnej i ul. Osieckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Koprzywnica oraz rozbudowie drogi gminnej na odcinku – Piekarnia GS w kierunku Skrzypaczowic do drogi krajowej 79.
  Autor: Sekretarz Gminy - Dorota Kruszec Nowińska
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 436925 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

24 Czwartek , 25/02/2010
  Opis: OBWIESZCZENIE o ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA dot. projektu zabezpieczeia przeciwpowodziowego miejscowości Trzykosy
  Autor: Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 422174 bytes
 

Redaktor: Anna Mianowska

25 Środa , 20/01/2010
  Opis: o wszczęciu postępowania oraz zamieszczeniu w publicznie dostepnym wykazie danych o dokumentach zawierajacych informacje o srodowisku i jego ochronie i wystapieniu do organów uzgadniajacych
  Autor: Burmistrz MiG Marek Jońca
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1211625 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

26 Poniedziałek, 11/01/2010
  Opis: projekt zabezpieczenia przeciwpowodziowego w miejscowości Cegielnia gmina Koprzywnica, województwo Świetokrzyskie
  Autor: Burmistrz MiG Marek Jońca
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1569360 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

27 Wtorek , 17/11/2009
  Opis: o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu miasta Koprzywnica
  Autor: Buristrz Miasta i Gminy Koprzywnica
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 64151 bytes
 

Redaktor: Anna Mianowska

28 Wtorek , 17/11/2009
  Opis: o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu I zmiany Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Koprzywnica
  Autor: Buristrz Miasta i Gminy Koprzywnica
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 64988 bytes
 

Redaktor: Anna Mianowska

29 Wtorek , 17/11/2009
  Opis: INFORMACJA
wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu miasta Koprzywnica wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko.
  Autor: Buristrz Miasta i Gminy Koprzywnica
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 62466 bytes
 

Redaktor: Anna Mianowska

30 Wtorek , 17/11/2009
  Opis: INFORMACJA

wyłożeniu do publicznego wglądu projektu I zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Koprzywnica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
  Autor: Buristrz Miasta i Gminy Koprzywnica
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 63158 bytes
 

Redaktor: Anna Mianowska

31 Czwartek , 12/11/2009
  Opis: o wszczęciu postępowania oraz zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zwierających informacje o środowisku i jego ochronie i wystąpieniu do organów uzgadniających
  Autor: Burmistrz MiG Marek Jońca
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 78336 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

32 Poniedziałek, 26/10/2009
  Opis: o wszczęciu postępowania oraz zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zwierających informacje o środowisku i jego ochronie i wystąpieniu do organów uzgadniających


  Autor: Burmistrz MiG Marek Jońca
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 32256 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

33 Piątek , 14/11/2008
  Opis: W sprawie wydania decyzji środowiskowej na"Rozwój potencjału przyrodniczo - turystycznego gminy Koprzywnica w Koprzywnicy poprzez rekultywację zbiornika wodnego „Koprzywianka” w Koprzywnicy wraz z adaptacją jego otoczenia na cele rekreacyjno-sportowe"
  Autor: Burmistrz Miasta i Gminy
  Typ: image/pjpeg
  Rozmiar: 941006 bytes
 

Redaktor: Anna Mianowska

34 Piątek , 14/11/2008
  Opis: W sprawie wydania decyzji środowiskowejna realizację Budowa sieci wodociagowej z przyłączami dla miejscowości Krzcin
  Autor: Burmistrz Miasta i Gminy
  Typ: image/pjpeg
  Rozmiar: 787898 bytes
 

Redaktor: Anna Mianowska

35 Środa , 08/10/2008
  Opis: postepowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegajacego na kanalizacji sanitarnej z przyłaczami w miejscowości : Gnieszowice, Trzykosy, Niedźwice, Zbigniewice Wieś, Zbigniewice Kol, Dmosice
  Autor: Burmistrz MiG Marek Jońca
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 27648 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

36 Wtorek , 12/08/2008
  Opis: postepowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej
  Autor: Burmistrz MiG Marek Jońca
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 26624 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

37 Środa , 18/06/2008
  Opis: w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru ofert na postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego dotyczacego " Usuwanie azbestu i wyrobów zawierajacych azbest z terenu MiG Koprzywnica"
  Autor: Burmistrz MiG Marek Jońca
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 42496 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

38 Środa , 16/01/2008
  Opis: w sprawie przyjęcia Programu usuwania i wyrobow zawierajacych azbest dla Miasta i Gminy w Koprzywnicy
  Autor: Przewodniczacy RM Stanisław Pawlik
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 262995 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

  ostatnia modyfikacja: 14 Kwiecień 2014 - 15:11
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna