Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Koprzywnicy
v 3.23
URZĄD MIASTA I GMINY W KOPRZYWNICY
Wiadomości 
Zadania publiczne 
Ogłoszenia 
Ochrona środowiska 
Ochrona Środowiska 2 
Organizacje pozarządowe 
Komunikaty 
Burmistrz Miasta i Gminy 
Sekretarz Miasta i Gminy 
Skarbnik 
Rada Miejska 
Informacja o sesji 
Wybory 
Przetargi 
Zamówiena do 14 tys. euro 
Komórki organizacyjne 
Prawo lokalne 
Jednostki organizacyjne 
Jednostki pomocnicze 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE V Kadencji Rady  
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE VI Kadencji Rady 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW 
OŚWIADCZENIA MAJATKOWE KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 
Majatek publiczny 
Mienie Komunalne Gminy 
Rolnictwo i Gospodarka Nieruchomościami 
Opinie RIO 
Informacje nieudostępniane 
Wybory ławników 
Nabór na wolne stanowisko pracy 
Kontrole 
Związki i stowarzyszenia 
Rejestry i ewidencje 
Upoważnienia 
Dane Statystyczne 
Sprawy do załatwienia 
Akty prawa miejscowego 
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 
Formularze Podatkowe 
Straże Pożarne 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
organizacje pozarządowe: 11834
strona główna: 90216
    strona główna / organizacje pozarządowe 
   Organizacje pozarządowe
 
  
1 Czwartek , 14/11/2013
  Opis: w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu Programu współpracy Gminy Koprzywnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok
  Autor: Burmistrz MiG Marek Jońca
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 30720 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

2 Czwartek , 14/11/2013
  Opis: w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu Programu współpracy Gminy Koprzywnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok
  Autor: Burmistrz MiG Marek Jońca
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 59392 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

3 Wtorek , 11/12/2012
  Opis: w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Koprzywnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych Gminy na 2013 rok.
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 65911 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

4 Piątek , 16/11/2012
  Opis: w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu Programu współpracy Gminy Koprzywnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok.

  Autor: Burmistrz MiG Marek Jońca
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 29184 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

5 Piątek , 16/11/2012
  Opis: do Zarzadzenia Nr 68 Burmistrza Miasta i Gminy Koprzywnica z dnia 15 listopada 2012 rtoku
  Autor: Burmistrz MiG Marek Jońca
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 57856 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

6 Wtorek , 21/08/2012
  Opis: dot.: „Organizacja i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzcinie dla osób przewlekle psychicznie chorych i dla osób upośledzonych umysłowo w latach 2012 - 2017”
  Autor: Marek Jońca Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 682090 bytes
 

Redaktor: mgr inż. Anna Mianowska

7 Czwartek , 19/07/2012
  Opis: WZÓR OFERTY „Organizacja i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzcinie dla osób przewlekle psychicznie chorych i dla osób upośledzonych umysłowo w latach 2012 - 2017”
  Autor: Marek Jońca Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 31963 bytes
 

Redaktor: mgr inż. Anna Mianowska

8 Czwartek , 19/07/2012
  Opis: WZÓR SPRAWOZDANIA „Organizacja i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzcinie dla osób przewlekle psychicznie chorych i dla osób upośledzonych umysłowo w latach 2012 - 2017”
  Autor: Marek Jońca Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 40607 bytes
 

Redaktor: mgr inż. Anna Mianowska

9 Czwartek , 19/07/2012
  Opis: WZÓR UMOWY „Organizacja i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzcinie dla osób przewlekle psychicznie chorych i dla osób upośledzonych umysłowo w latach 2012 - 2017”
  Autor: Marek Jońca Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 42827 bytes
 

Redaktor: mgr inż. Anna Mianowska

10 Czwartek , 19/07/2012
  Opis: w spawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Organizacja i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzcinie dla osób przewlekle psychicznie chorych i dla osób upośledzonych umysłowo w latach 2012 - 2017”
  Autor: Marek Jońca Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 22671 bytes
 

Redaktor: mgr inż. Anna Mianowska

11 Wtorek , 24/04/2012
  Opis: z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Koprzywnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie w 2011 roku.
  Autor: Burmistrz MiG Marek Jońca
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1695794 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

12 Środa , 25/01/2012
  Opis: w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.


  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 43520 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

13 Poniedziałek, 19/12/2011
  Opis: w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Koprzywnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych Gminy na 2012 rok.


  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 74752 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

14 Piątek , 28/10/2011
  Opis: w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu Programu współpracy Gminy Koprzywnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzacymi działalność pozytku publicznego na 2012r.
  Autor: Burmistrz MiG Marek Jońca
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 879717 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

15 Piątek , 28/10/2011
  Opis: do Zarzadzenia Nr 81/11 Burmistrza Miasta i Gminy w Koprzywnicy z dnia 27 października 2011r.
  Autor: Burmistrz MiG Marek Jońca
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 3189301 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

16 Piątek , 29/04/2011
  Opis: wyników otwartego konkursu ofert
  Autor: Burmistrz MiG Marek Jońca
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 365826 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

17 Poniedziałek, 04/04/2011
  Opis: w sprawie ustalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.


  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 48640 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

18 Poniedziałek, 04/04/2011
  Opis: TRYB I SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW
O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH
INICJATYWY LOKALNEJ
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 35510 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

19 Wtorek , 14/12/2010
  Opis: w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Koprzywnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych Gminy na 2011 rok.

  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 70144 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

20 Piątek , 29/10/2010
  Opis: Program współpracy Gminy Koprzywnica z organizacjami pozarządowymi
  Autor: Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 117528 bytes
 

Redaktor: Anna Mianowska

21 Piątek , 29/10/2010
  Opis: w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu Programu współpracy Gminy Koprzywnica
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok.
  Autor: Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 45113 bytes
 

Redaktor: Anna Mianowska

22 Piątek , 29/10/2010
  Opis: w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu Programu współpracy Gminy Koprzywnica
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok.
  Autor: Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 91305 bytes
 

Redaktor: Anna Mianowska

23 Piątek , 12/02/2010
  Opis: na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu na 2010 rok
  Autor: Burmistrz MiG Marek Jońca
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 125952 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

24 Środa , 13/01/2010
  Opis:
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Koprzywnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010.

  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 27027 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

25 Piątek , 27/02/2009
  Opis: na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu na 2009 rok
  Autor: Burmistrz MiG Marek Jońca
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 26112 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

26 Piątek , 19/12/2008
  Opis: w sprawie przyjecia Programu współpracy Gminy Koprzywnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzacymi działalność pożytku publicznego na rok 2009
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 32768 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

27 Piątek , 29/08/2008
  Opis: Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica
ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację zadania publicznego w zakresie
kultury fizycznej i sportu na II-gie półrocze 2008r.
  Autor: Burmistrz Miasta i Gminy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 189505 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

28 Piątek , 04/04/2008
  Opis: w sprawie przyjęcia Programu wspołpracy Gminy Koprzywnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzacymi dzialalnosć pozytku publicznego na rok 2008
  Autor: Przewodniczacy RM Stanisław Pawlik
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 68895 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

29 Czwartek , 17/01/2008
  Opis: w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Koprzywnica z organizacjami pozarzadowymi oraz innymi podmiotami prowadzacymi działalnosc pozytku publicznego na rok 2007
  Autor: Przewodniczacy RM Stanisław Pawlik
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 66822 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

30 Czwartek , 17/01/2008
  Opis: w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Koprzywnica z organizacjami pozarzadowymi oraz innymi podmiotami prowadzacymi dzialalnosc pozytku publicznego na rok 2006
  Autor: Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Młodochowska
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 67835 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

31 Czwartek , 17/01/2008
  Opis: w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Koprzywnica z organizacjami pozarzadowymi oraz innymi podmiotami prowadzacymi działalnosc pozytku publicznego na rok 2005
  Autor: Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Młodochowska
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 68864 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

  ostatnia modyfikacja: 14 Kwiecień 2014 - 15:11
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna