Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Koprzywnicy
v 3.23
URZĄD MIASTA I GMINY W KOPRZYWNICY
Wiadomości 
Zadania publiczne 
Ogłoszenia 
Ochrona środowiska 
Ochrona Środowiska 2 
   Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 
   A - wnioski o wydawanie decyzji, o udzielanie wskazań lokalizacyjnych, o ustalenie programu dostosowawczego 
   B - decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne.  
   C- projekty: polityk, strategii, planów lub programów 
   D - polityki, strategie, plany lub programy 
   E - raporty, analizy, dokumentacje 
   F- prognozy oddziaływania na środowisko, rejestry substancji niebezpiecznych 
   G - wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska 
   H - zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia 
   I- inne dokumenty 
Organizacje pozarządowe 
Komunikaty 
Burmistrz Miasta i Gminy 
Sekretarz Miasta i Gminy 
Skarbnik 
Rada Miejska 
Informacja o sesji 
Wybory 
Przetargi 
Zamówiena do 14 tys. euro 
Komórki organizacyjne 
Prawo lokalne 
Jednostki organizacyjne 
Jednostki pomocnicze 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE V Kadencji Rady  
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE VI Kadencji Rady 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW 
OŚWIADCZENIA MAJATKOWE KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 
Majatek publiczny 
Mienie Komunalne Gminy 
Rolnictwo i Gospodarka Nieruchomościami 
Opinie RIO 
Informacje nieudostępniane 
Wybory ławników 
Nabór na wolne stanowisko pracy 
Kontrole 
Związki i stowarzyszenia 
Rejestry i ewidencje 
Upoważnienia 
Dane Statystyczne 
Sprawy do załatwienia 
Akty prawa miejscowego 
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 
Formularze Podatkowe 
Straże Pożarne 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
f- prognozy oddziaływania na środowisko, rejestry substancji niebezpiecznych: 1885
strona główna: 89772
    strona główna / ochrona środowiska 2 / f- prognozy oddziaływania na środowisko, rejestry substancji niebezpiecznych 
   F- prognozy oddziaływania na środowisko, rejestry substancji niebezpiecznych
 
  
1 Wtorek , 01/03/2011
  Opis: dot. Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Koprzywnica, obejmuje określenie sposobu zabudowy i zagospodarowania terenu objętego planem, prognozy oddziaływania na środowisko oraz opracowania ekofizjograficznego
  Autor: Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 84608 bytes
 

Redaktor: Anna Mianowska

2 Wtorek , 17/11/2009
  Opis: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Koprzywnica
  Autor: Teresa Korpysz
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 83507 bytes
 

Redaktor: Anna Mianowska

3 Wtorek , 17/11/2009
  Opis: Projekt I zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Koprzywnica
  Autor: Teresa Korpysz
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 83365 bytes
 

Redaktor: Anna Mianowska

4 Poniedziałek, 09/11/2009
  Opis: - prognoz oddziaływania na środowisko,
- dokumentów zawierających informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium,
- rozstrzygnięć przekazanych przez państwo podejmujące przedsięwzięcie, które może oddziaływać na środowisko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- opracowań ekofizjograficznych,
- rejestrów substancji niebezpiecznych,
- wyników prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska,
- rejestrów poważnych awarii
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 44110 bytes
 

Redaktor: Anna Mianowska

  ostatnia modyfikacja: 14 Kwiecień 2014 - 15:11
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna