Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Koprzywnicy
v 3.23
URZĄD MIASTA I GMINY W KOPRZYWNICY
Wiadomości 
Zadania publiczne 
Ogłoszenia 
Ochrona środowiska 
Ochrona Środowiska 2 
Organizacje pozarządowe 
Komunikaty 
Burmistrz Miasta i Gminy 
Sekretarz Miasta i Gminy 
Skarbnik 
Rada Miejska 
Informacja o sesji 
Wybory 
Przetargi 
Zamówiena do 14 tys. euro 
Komórki organizacyjne 
Prawo lokalne 
Jednostki organizacyjne 
Jednostki pomocnicze 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE V Kadencji Rady  
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE VI Kadencji Rady 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW 
OŚWIADCZENIA MAJATKOWE KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 
Majatek publiczny 
Mienie Komunalne Gminy 
Rolnictwo i Gospodarka Nieruchomościami 
Opinie RIO 
Informacje nieudostępniane 
Wybory ławników 
Nabór na wolne stanowisko pracy 
Kontrole 
Związki i stowarzyszenia 
Rejestry i ewidencje 
Upoważnienia 
Dane Statystyczne 
Sprawy do załatwienia 
Akty prawa miejscowego 
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 
Formularze Podatkowe 
Straże Pożarne 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
akty prawa miejscowego: 6043
strona główna: 90217
    strona główna / akty prawa miejscowego 
   Akty prawa miejscowego
 
  
1 Piątek , 14/02/2014
  Opis: w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014r.
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 52736 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

2 Piątek , 14/02/2014
  Opis: w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014r.
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 200882 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

3 Wtorek , 04/02/2014
  Opis: w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Koprzywnica na 2014 rok
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 37580 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

4 Wtorek , 04/02/2014
  Opis: w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Koprzywnica na 2014 rok
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 313265 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

5 Czwartek , 16/01/2014
  Opis: w sprawie określenia wzoru formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych , gruntach i lasach oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.

  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 29889 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

6 Czwartek , 16/01/2014
  Opis: w sprawie określenia wzoru formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, gruntach i lasach oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.

  Autor: Rady Miejskiej w Koprzywnicy
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 62790 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

7 Czwartek , 16/01/2014
  Opis: w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 25921 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

8 Czwartek , 16/01/2014
  Opis: w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 104148 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

9 Piątek , 29/11/2013
  Opis: w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Koprzywnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych Gminy na 2014 rok.

  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 66267 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

10 Piątek , 29/11/2013
  Opis: w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od środków transportowych obowiązujących w 2014 r.

  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 48059 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

11 Piątek , 29/11/2013
  Opis: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku na 2014 r.
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 38990 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

12 Piątek , 29/11/2013
  Opis: w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2014roku
  Autor: Rada Gminy w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 28336 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

13 Piątek , 29/11/2013
  Opis: w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 28569 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

14 Piątek , 29/11/2013
  Opis: w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 1582039 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

15 Piątek , 29/11/2013
  Opis: w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 29207 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

16 Piątek , 29/11/2013
  Opis: w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 247061 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

17 Czwartek , 26/09/2013
  Opis: zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu i rozliczania dotacji dla jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 41108 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

18 Czwartek , 26/09/2013
  Opis: zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę.
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 42976 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

19 Czwartek , 26/09/2013
  Opis: w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013r.
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 31796 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

20 Czwartek , 26/09/2013
  Opis: w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013r.
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 216678 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

21 Czwartek , 08/08/2013
  Opis: w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 30987 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

22 Czwartek , 08/08/2013
  Opis: w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 149420 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

23 Wtorek , 02/07/2013
  Opis: zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Koprzywnicy
i nadania statutu
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 217503 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

24 Wtorek , 02/07/2013
  Opis: zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy oraz nadania statutu bibliotece publicznej
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 230696 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

25 Wtorek , 02/07/2013
  Opis: w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 25786 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

26 Wtorek , 02/07/2013
  Opis: w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

  Autor: Burmistrz MiG Marek Jońca
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 125757 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

27 Czwartek , 20/06/2013
  Opis: w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 28015 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

28 Czwartek , 20/06/2013
  Opis: do uchwały Nr XXXV/181/2013 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 185320 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

29 Czwartek , 06/06/2013
  Opis: zmieniająca uchwalę w sprawie przyjęcia zasad korzystania z obiektów sportowych, będących własnością Gminy Koprzywnica
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 42528 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

30 Czwartek , 06/06/2013
  Opis: w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 r
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 44032 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

31 Czwartek , 06/06/2013
  Opis: do uchwałay Nr XXXIV/176/2013 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 r.
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 172256 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

32 Czwartek , 18/04/2013
  Opis: w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 24753 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

33 Czwartek , 18/04/2013
  Opis: do Uchwały Nr XXXIII/173/2013 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 58726 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

34 Środa , 10/04/2013
  Opis: w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koprzywnica w 2013 r.
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 62558 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

35 Środa , 10/04/2013
  Opis: w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 27660 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

36 Środa , 10/04/2013
  Opis: do Uchwały Nr XXXII/170/2013 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 203088 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

37 Piątek , 08/03/2013
  Opis: zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i
wysokości wynagrodzenia za inkaso
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 34053 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

38 Piątek , 08/03/2013
  Opis: zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Koprzywnicy i nadania statutu.
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 34746 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

39 Piątek , 08/03/2013
  Opis: zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Koprzywnica oraz warunków i zasad korzystania z przystanków.
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 52517 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

40 Piątek , 08/03/2013
  Opis: w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy na 2013 rok.
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 32036 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

41 Piątek , 08/03/2013
  Opis: do UCHWAŁY NR XXXI/163/2013 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 225358 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

42 Czwartek , 31/01/2013
  Opis: w sprawie uchwalenia budźetu Gminy Koprzywnica na 2013 rok
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 44186 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

43 Czwartek , 31/01/2013
  Opis: do uchwały Nr XXX/162/2013 w sprawie uchwalenia budźetu Gminy Koprzywnica na 2013 rok
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 297761 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

44 Piątek , 18/01/2013
  Opis: w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 r.
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 27538 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

45 Piątek , 18/01/2013
  Opis: do uchwały Nr XXIX/159/2012 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 r.
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 176860 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

46 Czwartek , 06/12/2012
  Opis: w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 rok
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 26317 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

47 Czwartek , 06/12/2012
  Opis: do uchwałay Nr XXVIII/149/2012 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 rok
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 193482 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

48 Czwartek , 22/11/2012
  Opis: w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy na 2012 rok.
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 27055 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

49 Czwartek , 22/11/2012
  Opis: do Uchwały Nr XXVII/145/2012 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 215792 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

50 Środa , 31/10/2012
  Opis: w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy na 2012 rok.
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 28498 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

51 Środa , 31/10/2012
  Opis: do uchwały Nr XXVI/141/2012 z dnia 11 października 2012roku
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 123031 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

52 Piątek , 12/10/2012
  Opis: w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy na 2012 rok.
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 28329 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

53 Piątek , 12/10/2012
  Opis: do Uchwały Nr XXV/134/2012 z dnia 27 wrzesnia 2012 r.
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 267725 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

54 Piątek , 12/10/2012
  Opis: w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy Koprzywnica na lata 2012 – 2015”
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 26932 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

55 Piątek , 12/10/2012
  Opis: do Uchwały XXIV/133/2012 z dnia 7 wrzesnia 2012 r.
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 973937 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

56 Piątek , 12/10/2012
  Opis: w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 28080 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

57 Piątek , 12/10/2012
  Opis: do Uchwały Nr XXIV/131/2012 z dnia 7 wrzesnia 2012 r.
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 205087 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

58 Wtorek , 04/09/2012
  Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminyna lata 2012-2020.


  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 28477 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

59 Wtorek , 04/09/2012
  Opis: do Uchwały nr XXIII/130/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
na lata 2012-2020.


  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 56408 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

60 Wtorek , 04/09/2012
  Opis: do Uchwały nr XXIII/130/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
na lata 2012-2020.


  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 27728 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

61 Wtorek , 04/09/2012
  Opis: do Uchwały nr XXIII/130/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
na lata 2012-2020.


  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 49927 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

62 Wtorek , 04/09/2012
  Opis: w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 r.
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 27508 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

63 Wtorek , 04/09/2012
  Opis: do uchwały nr XXIII/129/2012 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 r.
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 52839 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

64 Wtorek , 04/09/2012
  Opis: do uchwały nr XXIII/129/2012 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 r.
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 55250 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

65 Wtorek , 04/09/2012
  Opis: do uchwały nr XXIII/129/2012 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 r.
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 26617 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

66 Wtorek , 04/09/2012
  Opis: do uchwały nr XXIII/129/2012 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 r.
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 33993 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

67 Wtorek , 04/09/2012
  Opis: do uchwały nr XXIII/129/2012 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 r.
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 32482 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

68 Wtorek , 04/09/2012
  Opis: do uchwały nr XXIII/129/2012 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 r.
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 28325 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

69 Wtorek , 04/09/2012
  Opis: do uchwały nr XXIII/129/2012 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 r.
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 26056 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

70 Czwartek , 21/06/2012
  Opis: w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 rok.


  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 25515 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

71 Czwartek , 21/06/2012
  Opis: do UCHWAŁy NR XXII/125/2012 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 rok.


  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 48233 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

72 Czwartek , 21/06/2012
  Opis: do UCHWAŁy NR XXII/125/2012 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 rok.


  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 53529 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

73 Czwartek , 21/06/2012
  Opis: do UCHWAŁy NR XXII/125/2012 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 rok.


  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 26425 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

74 Czwartek , 21/06/2012
  Opis: do UCHWAŁy NR XXII/125/2012 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 rok.


  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 32224 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

75 Czwartek , 21/06/2012
  Opis: UCHWAŁA NR XXI/121/2012 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 28275 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

76 Czwartek , 21/06/2012
  Opis: UCHWAŁY NR XXI/121/2012w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu

  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1024963 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

77 Czwartek , 21/06/2012
  Opis: w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 26040 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

78 Czwartek , 21/06/2012
  Opis: do uchwały Nr XXI/119/2012 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 50812 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

79 Czwartek , 21/06/2012
  Opis: do uchwały Nr XXI/119/2012 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 55279 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

80 Czwartek , 21/06/2012
  Opis: do uchwały Nr XXI/119/2012 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 26392 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

81 Czwartek , 21/06/2012
  Opis: do uchwały Nr XXI/119/2012 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 32431 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

82 Czwartek , 21/06/2012
  Opis: do uchwały Nr XXI/119/2012 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 27508 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

83 Piątek , 11/05/2012
  Opis: zmieniająca uchwałę w sprawie określenia opłat za korzystanie z hali sportowej i sal gimnastycznych przy szkołach na terenie Miasta i Gminy Koprzywnica
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 44266 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

84 Piątek , 11/05/2012
  Opis: zmieniająca uchwalę w sprawie przyjęcia zasad korzystania z obiektów sportowych, będących własnością Gminy Koprzywnica

  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 42563 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

85 Piątek , 11/05/2012
  Opis: zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów osiedli i sołectw Gminy Koprzywnica .
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 38025 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

86 Piątek , 11/05/2012
  Opis: w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 r.
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 27318 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

87 Piątek , 11/05/2012
  Opis: do uchwały Nr XX/112/2012 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 r.
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 46730 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

88 Piątek , 11/05/2012
  Opis: do uchwały Nr XX/112/2012 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 r.
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 53636 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

89 Piątek , 11/05/2012
  Opis: do uchwały Nr XX/112/2012 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 r.
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 26415 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

90 Piątek , 11/05/2012
  Opis: do uchwały Nr XX/112/2012 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 r.
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 32362 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

91 Piątek , 11/05/2012
  Opis: do uchwały Nr XX/112/2012 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 r.
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 37750 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

92 Piątek , 11/05/2012
  Opis: do uchwały Nr XX/112/2012 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 r.
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 26551 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

93 Poniedziałek, 02/04/2012
  Opis: w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koprzywnica w 2012r.
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 62604 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

94 Poniedziałek, 02/04/2012
  Opis: w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gmina Koprzywnica.

  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 27871 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

95 Poniedziałek, 02/04/2012
  Opis: w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Koprzywnica oraz warunków i zasad korzystania z przystanków.

  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 49891 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

96 Poniedziałek, 02/04/2012
  Opis: w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 rok
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 503364 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

97 Poniedziałek, 02/04/2012
  Opis: do uchwały Nr XIX/103/12 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 rok
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 47473 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

98 Poniedziałek, 02/04/2012
  Opis: do uchwały Nr XIX/103/12 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 rok
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 52150 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

99 Poniedziałek, 02/04/2012
  Opis: do uchwały Nr XIX/103/12 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 rok
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 23232 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

100 Poniedziałek, 02/04/2012
  Opis: do uchwały Nr XIX/103/12 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 rok
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 25482 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

101 Poniedziałek, 02/04/2012
  Opis: do uchwały Nr XIX/103/12 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 rok
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 26313 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

102 Poniedziałek, 02/04/2012
  Opis: do uchwały Nr XIX/103/12 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 rok
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 32144 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

103 Piątek , 24/02/2012
  Opis: w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koprzywnica na 2012 rok
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 68096 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

104 Piątek , 24/02/2012
  Opis: do Uchwały Nr XVII/102/2012 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koprzywnica na 2012 rok
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 65309 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

105 Piątek , 24/02/2012
  Opis: do Uchwały Nr XVII/102/2012 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koprzywnica na 2012 rok
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 165903 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

106 Piątek , 24/02/2012
  Opis: do Uchwały Nr XVII/102/2012 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koprzywnica na 2012 rok
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 25413 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

107 Piątek , 24/02/2012
  Opis: do Uchwały Nr XVII/102/2012 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koprzywnica na 2012 rok
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 25975 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

108 Piątek , 24/02/2012
  Opis: do Uchwały Nr XVII/102/2012 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koprzywnica na 2012 rok
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 32102 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

109 Piątek , 24/02/2012
  Opis: do Uchwały Nr XVII/102/2012 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koprzywnica na 2012 rok
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 23226 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

110 Piątek , 24/02/2012
  Opis: do Uchwały Nr XVII/102/2012 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koprzywnica na 2012 rok
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 31957 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

111 Piątek , 24/02/2012
  Opis: do Uchwały Nr XVII/102/2012 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koprzywnica na 2012 rok
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 23655 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

112 Piątek , 24/02/2012
  Opis: do Uchwały Nr XVII/102/2012 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koprzywnica na 2012 rok
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 37814 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

113 Piątek , 24/02/2012
  Opis: do Uchwały Nr XVII/102/2012 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koprzywnica na 2012 rok
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 27248 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

114 Piątek , 24/02/2012
  Opis: do Uchwały Nr XVII/102/2012 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koprzywnica na 2012 rok
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 26723 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

115 Wtorek , 24/01/2012
  Opis: w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości "Koprzywnica" gm. Koprzywnica
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 608951 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

116 Wtorek , 24/01/2012
  Opis: do Uchwały Nr XIII/80/2011 z dnia 28 października 2011roku
  Autor: WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 44032 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

117 Wtorek , 24/01/2012
  Opis: do uchwały Nr XIII/80/2011 z dnia 28 października 2011 roku
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 84973808 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

118 Wtorek , 24/01/2012
  Opis: do uchwały Nr XIII/80/2011 z dnia 28 października 2011 roku
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 30953 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

119 Piątek , 13/01/2012
  Opis: w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 rok
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 39936 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

120 Piątek , 13/01/2012
  Opis: do Uchwały Nr XV/95/2011
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 38046 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

121 Piątek , 13/01/2012
  Opis: do Uchwały Nr XV/95/2011
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 28020 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

122 Piątek , 13/01/2012
  Opis: do Uchwały Nr XV/95/2011
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 28609 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

123 Piątek , 13/01/2012
  Opis: do Uchwały Nr XV/95/2011
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 31695 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

124 Piątek , 13/01/2012
  Opis: do Uchwały Nr XV/95/2011
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 33282 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

125 Poniedziałek, 19/12/2011
  Opis: w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Koprzywnica

  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 64512 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

126 Poniedziałek, 19/12/2011
  Opis: do uchwały Nr XIV/93/11
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 125440 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

127 Poniedziałek, 19/12/2011
  Opis: do uchwały Nr XIV/93/11
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 93184 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

128 Poniedziałek, 19/12/2011
  Opis: w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Koprzywnica na lata 2012 – 2016

  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 60928 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

129 Poniedziałek, 19/12/2011
  Opis: w sprawie określenia wzoru formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych , gruntach i lasach oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 32768 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

130 Poniedziałek, 19/12/2011
  Opis: do Uchwały Nr XIV/89/11
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 123904 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

131 Poniedziałek, 19/12/2011
  Opis: do Uchwały Nr XIV/89/11
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 103936 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

132 Poniedziałek, 19/12/2011
  Opis: do Uchwały Nr XIV/89/11
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 156672 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

133 Poniedziałek, 19/12/2011
  Opis: do Uchwały Nr XIV/89/11
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 83456 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

134 Poniedziałek, 19/12/2011
  Opis: w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od środków transportowych na 2012 r.
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 74752 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

135 Poniedziałek, 19/12/2011
  Opis: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku
w 2012 roku.
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 40960 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

136 Poniedziałek, 19/12/2011
  Opis: w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012rok
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 28672 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

137 Poniedziałek, 19/12/2011
  Opis: w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Koprzywnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych Gminy na 2012 rok.


  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 74752 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

138 Poniedziałek, 19/12/2011
  Opis: w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011rok.
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 39424 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

139 Poniedziałek, 19/12/2011
  Opis: do uchwały Nr XIV/83/11
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 33430 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

140 Poniedziałek, 19/12/2011
  Opis: do uchwały Nr XIV/83/11
  Autor: Przewodnicząca RM Anna Paluch
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 28412 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

141 Poniedziałek, 19/12/2011
  Opis: do uchwały Nr XIV/83/11
  Autor: Przewodnicząca RM Anna Paluch
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 31660 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

142 Poniedziałek, 19/12/2011
  Opis: do uchwały Nr XIV/83/11
  Autor: Przewodnicząca RM Anna Paluch
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 27787 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

143 Czwartek , 03/11/2011
  Opis: w sprawie dokonania zmian w budzecie gminy na 2011r.
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 43008 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

144 Czwartek , 03/11/2011
  Opis: do Uchwały Nr XIII/81/2011
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 30494 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

145 Czwartek , 03/11/2011
  Opis: do Uchwały Nr XIII/81/2011
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 21479 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

146 Czwartek , 03/11/2011
  Opis: do Uchwały Nr XIII/81/2011
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 28071 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

147 Czwartek , 03/11/2011
  Opis: do Uchwały Nr XIII/81/2011
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 28048 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

148 Czwartek , 03/11/2011
  Opis: do Uchwały Nr XIII/81/2011
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 31660 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

149 Czwartek , 03/11/2011
  Opis: do Uchwały Nr XIII/81/2011
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 36786 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

150 Czwartek , 13/10/2011
  Opis: w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Koprzywnicy
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 59904 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

151 Czwartek , 13/10/2011
  Opis: zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 29184 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

152 Czwartek , 13/10/2011
  Opis: w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011r.
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 39936 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

153 Czwartek , 13/10/2011
  Opis: do uchwały Nr XI/76/11
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 34322 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

154 Czwartek , 13/10/2011
  Opis: do uchwały Nr XI/76/11
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 28838 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

155 Czwartek , 13/10/2011
  Opis: do uchwały Nr XI/76/11
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 28040 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

156 Czwartek , 13/10/2011
  Opis: do uchwały Nr XI/76/11
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 33227 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

157 Czwartek , 13/10/2011
  Opis: do uchwały Nr XI/76/11
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 28257 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

158 Czwartek , 13/10/2011
  Opis: do uchwały Nr XI/76/11
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 31131 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

159 Piątek , 19/08/2011
  Opis: zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia STATUTU Miasta i Gminy Koprzywnica

  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 34304 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

160 Piątek , 19/08/2011
  Opis: w sprawie: określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 43008 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

161 Piątek , 19/08/2011
  Opis: w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011r.
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 39936 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

162 Piątek , 19/08/2011
  Opis: do UCHWAŁY Nr X /67/11
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 30647 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

163 Piątek , 19/08/2011
  Opis: do UCHWAŁY Nr X /67/11
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 28807 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

164 Piątek , 19/08/2011
  Opis: do UCHWAŁY Nr X /67/11
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 27422 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

165 Piątek , 19/08/2011
  Opis: do UCHWAŁY Nr X /67/11
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 34235 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

166 Piątek , 19/08/2011
  Opis: do UCHWAŁY Nr X /67/11
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 29970 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

167 Czwartek , 14/07/2011
  Opis: w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 40448 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

168 Czwartek , 14/07/2011
  Opis: do uchwały Nr IX/64/11
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 26745 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

169 Czwartek , 14/07/2011
  Opis: do uchwały Nr IX/64/11
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 29296 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

170 Czwartek , 14/07/2011
  Opis: do uchwały Nr IX/64/11
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 27676 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

171 Czwartek , 14/07/2011
  Opis: do uchwały Nr IX/64/11
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 34633 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

172 Czwartek , 14/07/2011
  Opis: do uchwały Nr IX/64/11
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 32835 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

173 Poniedziałek, 20/06/2011
  Opis: w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 30208 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

174 Poniedziałek, 20/06/2011
  Opis: do uchwały Nr VIII/61/11
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 838425 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

175 Poniedziałek, 20/06/2011
  Opis: w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt

  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 30208 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

176 Poniedziałek, 20/06/2011
  Opis: w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 39424 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

177 Poniedziałek, 20/06/2011
  Opis: do uchwały Nr VIII/54/11
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 28728 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

178 Poniedziałek, 20/06/2011
  Opis: do uchwały Nr VIII/54/11
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 29324 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

179 Poniedziałek, 20/06/2011
  Opis: do uchwały Nr VIII/54/11
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 34553 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

180 Poniedziałek, 20/06/2011
  Opis: do uchwały Nr VIII/54/11
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 30547 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

181 Czwartek , 19/05/2011
  Opis: zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.

  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 31232 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

182 Czwartek , 19/05/2011
  Opis: w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso .

  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 40960 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

183 Czwartek , 19/05/2011
  Opis: w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 41472 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

184 Czwartek , 19/05/2011
  Opis: do uchwały Nr VII/46/11
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 28586 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

185 Czwartek , 19/05/2011
  Opis: do uchwały Nr VII/46/11
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 29437 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

186 Czwartek , 19/05/2011
  Opis: do uchwały Nr VII/46/11
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 27649 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

187 Czwartek , 19/05/2011
  Opis: do uchwały Nr VII/46/11
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 36279 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

188 Czwartek , 19/05/2011
  Opis: do uchwały Nr VII/46/11
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 27572 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

189 Czwartek , 07/04/2011
  Opis: w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Koprzywnica na dofinansowanie kosztów związanych pakowaniem, transportem i utylizacją zmagazynowanych odpadów zawierających azbest
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 37376 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

190 Czwartek , 07/04/2011
  Opis: w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Koprzywnica na dofinansowanie kosztów związanych pakowaniem, transportem i utylizacją zmagazynowanych odpadów zawierających azbest
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 28842 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

191 Czwartek , 07/04/2011
  Opis: w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 35328 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

192 Czwartek , 07/04/2011
  Opis: w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 30208 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

193 Czwartek , 07/04/2011
  Opis:
w sprawie opłat za dodatkowe świadczenia w zakresie nauczania i wychowania Przedszkola „Pod Sosnami” w Koprzywnicy poza podstawą programową wychowania przedszkolnego
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 33280 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

194 Czwartek , 07/04/2011
  Opis: w sprawie ustalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 48640 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

195 Czwartek , 07/04/2011
  Opis: TRYB I SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW
O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH
INICJATYWY LOKALNEJ
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 35510 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

196 Czwartek , 07/04/2011
  Opis: w sprawie określenia górnych stawek opłat za usuwanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Koprzywnica

  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 32256 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

197 Czwartek , 07/04/2011
  Opis: w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 r.
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 39936 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

198 Czwartek , 07/04/2011
  Opis: w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 r.
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 32055 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

199 Czwartek , 07/04/2011
  Opis: w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 r.
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 29439 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

200 Czwartek , 07/04/2011
  Opis: w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 r.
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 26553 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

201 Czwartek , 07/04/2011
  Opis: w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 r.
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 32552 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

202 Wtorek , 08/03/2011
  Opis: w sprawie określenia górnych stawek opłat za usuwanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Koprzywnica.
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 34304 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

203 Wtorek , 08/03/2011
  Opis: w sprawie uchwalenie budżetu Gminy Koprzywnica na 2011 rok
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 64000 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

204 Wtorek , 08/03/2011
  Opis: do uchwały budżetowej Nr V/29/11
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 47427 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

205 Wtorek , 08/03/2011
  Opis: do uchwały budżetowej Nr V/29/11
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 95374 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

206 Wtorek , 08/03/2011
  Opis: do uchwały budżetowej Nr V/29/11
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 26394 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

207 Wtorek , 08/03/2011
  Opis: do uchwały budżetowej Nr V/29/11
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 26067 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

208 Wtorek , 08/03/2011
  Opis: do uchwały budżetowej Nr V/29/11
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 22389 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

209 Wtorek , 08/03/2011
  Opis: do uchwały budżetowej Nr V/29/11
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 21947 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

210 Wtorek , 08/03/2011
  Opis: do uchwały budżetowej Nr V/29/11
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 32506 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

211 Wtorek , 08/03/2011
  Opis: do uchwały budżetowej Nr V/29/11
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 24110 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

212 Wtorek , 08/03/2011
  Opis: do uchwały budżetowej Nr V/29/11
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 38078 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

213 Wtorek , 08/03/2011
  Opis: do uchwały budżetowej Nr V/29/11
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 27474 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

214 Wtorek , 08/03/2011
  Opis: do uchwały budżetowej Nr V/29/11
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 27409 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

215 Wtorek , 08/03/2011
  Opis: do uchwały budżetowej Nr V/29/11
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 28214 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

216 Czwartek , 30/12/2010
  Opis: zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na 2011 rok.

  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 38912 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

217 Czwartek , 30/12/2010
  Opis: w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010rok
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 260096 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

218 Wtorek , 21/12/2010
  Opis: w sprawie określenia wysokości stawek w podatku
od środków transportowych na 2011 rok.

  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 74240 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

219 Wtorek , 21/12/2010
  Opis: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień
z podatku w 2011 r.
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 40960 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

220 Wtorek , 21/12/2010
  Opis:
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego


  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 28160 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

221 Wtorek , 21/12/2010
  Opis: w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Koprzywnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych Gminy na 2011 rok.

  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 70144 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

222 Wtorek , 21/12/2010
  Opis: w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010rok
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 290304 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

223 Wtorek , 07/12/2010
  Opis: w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty zapłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, a także wskazania organów i osób do tego upoważnionych.
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 44032 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

224 Wtorek , 07/12/2010
  Opis: w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 rok
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 74124 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

225 Wtorek , 07/12/2010
  Opis: w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 43520 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

226 Wtorek , 28/09/2010
  Opis: w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010r.
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 40448 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

227 Wtorek , 28/09/2010
  Opis: do uchwały Nr XLV/206/10 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010r.
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 31732 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

228 Wtorek , 28/09/2010
  Opis: do uchwały Nr XLV/206/10 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010r.
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 32300 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

229 Wtorek , 28/09/2010
  Opis: do uchwały Nr XLV/206/10 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010r.
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 25859 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

230 Wtorek , 28/09/2010
  Opis: do uchwały Nr XLV/206/10 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010r.
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 23434 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

231 Wtorek , 28/09/2010
  Opis: do uchwały Nr XLV/206/10 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010r.
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 27052 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

232 Wtorek , 28/09/2010
  Opis: do uchwały Nr XLV/206/10 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010r.
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 12401 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

233 Wtorek , 28/09/2010
  Opis: do uchwały Nr XLV/206/10 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010r.
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 25360 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

234 Wtorek , 28/09/2010
  Opis: w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010r.
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 28672 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

235 Wtorek , 28/09/2010
  Opis: do uchwały Nr XLIV/202/10 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010r.
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 33674 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

236 Wtorek , 28/09/2010
  Opis: do uchwały Nr XLIV/202/10 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010r.
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 30508 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

237 Wtorek , 28/09/2010
  Opis: do uchwały Nr XLIV/202/10 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010r.
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 25585 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

238 Wtorek , 28/09/2010
  Opis: do uchwały Nr XLIV/202/10 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010r.
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 22551 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

239 Wtorek , 28/09/2010
  Opis: do uchwały Nr XLIV/202/10 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010r.
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 27061 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

240 Wtorek , 28/09/2010
  Opis: do uchwały Nr XLIV/202/10 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010r.
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 34419 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

241 Sobota , 19/06/2010
  Opis: w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 155648 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

242 Sobota , 19/06/2010
  Opis: Wniosek o udzielenie dotacji oświatowej na ..................rok
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 31220 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

243 Sobota , 19/06/2010
  Opis: Informacja miesięczna o aktualnej liczbie uczniów według stanu na pierwszy
dzień miesiąc ..............20......... roku
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 40526 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

244 Sobota , 19/06/2010
  Opis: Rozliczenie dotacji oświatowej otrzymanej z budŜetu gminy Koprzywnicy
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 46758 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

245 Sobota , 19/06/2010
  Opis: w sprawie zaciągnięcia kredytu
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 26624 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

246 Sobota , 19/06/2010
  Opis: w sprawie dokonania zmian na 2010 rok
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 47104 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

247 Sobota , 19/06/2010
  Opis: do dokonania zmian w budżecie gminy na 2010rok
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 87040 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

248 Sobota , 19/06/2010
  Opis: do dokonania zmian w budżecie gminy na 2010rok
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 30545 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

249 Sobota , 19/06/2010
  Opis: do dokonania zmian w budżecie gminy na 2010rok
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 25588 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

250 Sobota , 19/06/2010
  Opis: do dokonania zmian w budżecie gminy na 2010rok
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 22599 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

251 Sobota , 19/06/2010
  Opis: do dokonania zmian w budżecie gminy na 2010rok
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 27206 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

252 Sobota , 19/06/2010
  Opis: do dokonania zmian w budżecie gminy na 2010rok
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 21989 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

253 Sobota , 19/06/2010
  Opis: do dokonania zmian w budżecie gminy na 2010rok
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 34472 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

254 Sobota , 19/06/2010
  Opis: do dokonania zmian w budżecie gminy na 2010rok
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 12448 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

255 Sobota , 19/06/2010
  Opis: do dokonania zmian w budżecie gminy na 2010rok
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 25194 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

256 Czwartek , 04/03/2010
  Opis: w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli.  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 110592 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

257 Czwartek , 04/03/2010
  Opis: w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 rok
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 253952 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

258 Czwartek , 04/03/2010
  Opis: w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koprzywnica na 2010 rok
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 1160704 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

259 Środa , 13/01/2010
  Opis: w sprawie określenia górnych stawek opłat za usuwanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Koprzywnica.

  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 40448 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

260 Środa , 13/01/2010
  Opis: w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Koprzywnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010.

  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 27027 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

261 Środa , 13/01/2010
  Opis: w sprawie doknania zmian w budżecie gminy na 2009 r.
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 75776 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

262 Środa , 13/01/2010
  Opis: w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na 2010 rok
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 85504 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

263 Środa , 13/01/2010
  Opis: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku
w 2010 roku.
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 41472 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

264 Środa , 13/01/2010
  Opis: w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca posiadający lub ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Koprzywnica.

  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 56832 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

265 Środa , 13/01/2010
  Opis: w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 117248 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

  ostatnia modyfikacja: 14 Kwiecień 2014 - 15:11
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna