Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Koprzywnicy
v 3.23
URZĄD MIASTA I GMINY W KOPRZYWNICY
Wiadomości 
Zadania publiczne 
Ogłoszenia 
Ochrona środowiska 
Ochrona Środowiska 2 
Organizacje pozarządowe 
Komunikaty 
Burmistrz Miasta i Gminy 
Sekretarz Miasta i Gminy 
Skarbnik 
Rada Miejska 
Informacja o sesji 
Wybory 
Przetargi 
Zamówiena do 14 tys. euro 
Komórki organizacyjne 
Prawo lokalne 
Jednostki organizacyjne 
Jednostki pomocnicze 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE V Kadencji Rady  
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE VI Kadencji Rady 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW 
OŚWIADCZENIA MAJATKOWE KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 
Majatek publiczny 
Mienie Komunalne Gminy 
Rolnictwo i Gospodarka Nieruchomościami 
Opinie RIO 
Informacje nieudostępniane 
Wybory ławników 
Nabór na wolne stanowisko pracy 
Kontrole 
Związki i stowarzyszenia 
Rejestry i ewidencje 
Upoważnienia 
Dane Statystyczne 
Sprawy do załatwienia 
Akty prawa miejscowego 
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 
Formularze Podatkowe 
Straże Pożarne 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
opinie rio: 3808
strona główna: 90217
    strona główna / opinie rio 
   Opinie RIO
 
  
1 Poniedziałek, 16/12/2013
  Opis: w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014- 2022
  Autor: VI Skład Orzekajacy Regionalnej Izby Obrachunkowej Kielcach
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1021371 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

2 Poniedziałek, 16/12/2013
  Opis: w sprawie opinii o projekcie budżetu Miasta i Gminy Koprzywnica na 2014 rok
  Autor: VI Skład Orzekajacy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1148254 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

3 Wtorek , 17/09/2013
  Opis: w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Koprzywnica za I półrocze 2013 r.
  Autor: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1129351 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

4 Poniedziałek, 16/09/2013
  Opis: w sprawie opinii o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium
  Autor: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 768519 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

5 Poniedziałek, 16/09/2013
  Opis: w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta i Gminy Koprzywnica za 2012 r. wraz z informacja o stanie mienia jednostek samorzadu terytorialnego i objaśnieniami
  Autor: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1086669 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

6 Piątek , 22/02/2013
  Opis: w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Koprzywnica na 2013 rok
  Autor: VI Skład Orzekajacy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 598701 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

7 Piątek , 22/02/2013
  Opis: w sprawie opinii o prawidłowosci planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Koprzywnica
  Autor: VI Skład Orzekajacy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 868789 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

8 Czwartek , 27/12/2012
  Opis: w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Koprzywnica na 2013 rok
  Autor: VI Skład Orzekajacy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 17 grudnia 2012 roku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 595764 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

9 Czwartek , 27/12/2012
  Opis: w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koprzywnica na lata 2013- 2022
  Autor: VI Skład Orzekajacy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 17 grudnia 2012 roku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 936550 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

10 Czwartek , 27/12/2012
  Opis: w sprawie opinii o projekcie budżetu Miasta i Gminy Koprzywnica na 2013 rok
  Autor: VI Skład Orzekajacy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 17 grudnia 2012 roku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1540266 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

11 Wtorek , 04/12/2012
  Opis: w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu konsolidacyjnego przez Miasto i Gminę Koprzywnica
  Autor: VI Skład Orzekajacy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1641379 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

12 Wtorek , 27/11/2012
  Opis: w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Koprzywnica za I półrocze 2012 roku
  Autor: VII Składu Orzekajacego RIO w Kielcach z dnia 10 września 2012 r.
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1123289 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

13 Wtorek , 27/11/2012
  Opis: w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Koprzywnica
  Autor: VII Składu Orzekajacego RIO w Kielcach z dnia 23 lutego 2012 roku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 879977 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

14 Wtorek , 17/04/2012
  Opis: w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta i Gminy Koprzywnica za 2011 rok, wraz z informacja o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami
  Autor: VII Składu Orzekajacego RIO w Kielcach z dnia 11 kwietnia 2012 roku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1352007 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

15 Środa , 25/01/2012
  Opis: w sprawie opinii o projekcie budżetu Miasta i Gminy Koprzywnica na 2012 rok
VII Składu Orzekajacego RIO w Kielcach
z dnia 30 listopada 2011 roku
  Autor: Regionalna Izba Obrachunkowa w Sandomierzu
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1152825 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

16 Środa , 25/01/2012
  Opis: w sprawie opinii o Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Koprzywnica na lata 2012-2020
VII Składu Orzekajacego RIO w Kielcach
z dnia 30 listopada 2011r.
  Autor: Regionalna Izba Obrachunkowa w Sandomierzu
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1068345 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

17 Piątek , 30/09/2011
  Opis: w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Koprzywnica za I pół. 2011 r.
  Autor: VII Składu Orzekajacego RIO w Kielcach z dnia 26 wrzesnia 2011 r.
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1046890 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

18 Środa , 11/05/2011
  Opis: w sprawie opinii o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium
  Autor: Regionalna Izba Obrachunkowa
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 843526 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

19 Środa , 11/05/2011
  Opis: w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta i Gminy Koprzywnica za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami
  Autor: Regionalna Izba Obrachunkowa
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1459584 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

20 Środa , 11/05/2011
  Opis: w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Koprzywnica
  Autor: Regionalna Izba Obrachunkowa
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 873531 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

21 Czwartek , 10/03/2011
  Opis: VII Składu Orzekajacego RIO w Kielcach z dnia 27 grudnia 2010 roku w sprawie opinii o projekcie budżetu Miasta i Gminy Koprzywnica na 2011 rok.
  Autor: Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1686597 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

22 Czwartek , 10/03/2011
  Opis: VII Składu Orzekającego RIO w Kielcach z dnia
27 grudnia 2010 roku
w sprawie opinii o Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011- 2020 Miasta i Gminy Koprzywnica
  Autor: Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1092860 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

23 Wtorek , 10/08/2010
  Opis: w sprawie opinii o mozliwości spłaty kredytu długoterminowego przez Miasto i Gminę Koprzywnica
  Autor: VII Składu Orzekajacego RIO w Kielcach z dnia 1 lipca 2010 roku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1800455 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

24 Wtorek , 10/08/2010
  Opis: w sprawie opionii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta i Gminy w Koprzywnica za 2009 rok
  Autor: VII Składu Orzekajacego RIO w Kielcach z dnia 26 marca 2010 roku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1561224 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

25 Wtorek , 10/08/2010
  Opis: w sprawie mozliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez jednostkę samorządu terytorialnego
  Autor: VII Składu Orzekajacego RIO w Kielcach z dnia 30 listopada 2009r.
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 955899 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

26 Wtorek , 10/08/2010
  Opis: w sprawi opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu dołączonej do projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy w Koprzywnicy na 2009 rok
  Autor: VII Składu Orzekajacego RIO w Kielcach z dnia 30 listopada 2009r.
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 924042 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

27 Wtorek , 10/08/2010
  Opis: w sprawie opinii o projekcie budżetu Miasta i Gminy w Koprzywnicy na 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego , objaśnieniami i prognozą łącznej kwoty długu
  Autor: VII Składu Orzekajacego RIO w Kielcach z dnia 30 listopada 2009r.
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1612346 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

28 Wtorek , 10/08/2010
  Opis: w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonaia budżetu Miasta i Gminy w Koprzywnicy za 2008 rok
  Autor: VII Składu Orzekajacego RIO w Kielcach z dnia 8 kwietnia 2009 roku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1590080 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

29 Poniedziałek, 09/08/2010
  Opis: w sprawie mozliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez jednostkę samorządu terytorialnego
  Autor: VII Składu Orzekajacego RIO w Kielcach z dnia 1 grudnia 2008 roku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 974639 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

30 Poniedziałek, 09/08/2010
  Opis: w sprawi opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu dołączonej do projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy w Koprzywnicy na 2009 rok
  Autor: VII Składu Orzekajacego RIO w Kielcach z dnia 1 grudnia 2008 roku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 918987 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

31 Poniedziałek, 09/08/2010
  Opis: w sprawie opinii o projekcie budżetu Miasta i Gminy w Koprzywnicy wraz z informacją o stanie mienia komunalnego , objaśnieniami i prognozą łącznej kwoty długu
  Autor: VII Składu Orzekajacego RIO w Kielcach z dnia 1 grudnia 2008 roku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1661336 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

  ostatnia modyfikacja: 14 Kwiecień 2014 - 15:11
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna