Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Koprzywnicy
v 3.23
URZĄD MIASTA I GMINY W KOPRZYWNICY
Wiadomości 
Zadania publiczne 
Ogłoszenia 
Ochrona środowiska 
Ochrona Środowiska 2 
Organizacje pozarządowe 
Komunikaty 
Burmistrz Miasta i Gminy 
Sekretarz Miasta i Gminy 
Skarbnik 
Rada Miejska 
Informacja o sesji 
Wybory 
Przetargi 
Zamówiena do 14 tys. euro 
Komórki organizacyjne 
Prawo lokalne 
Jednostki organizacyjne 
Jednostki pomocnicze 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE V Kadencji Rady  
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE VI Kadencji Rady 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW 
OŚWIADCZENIA MAJATKOWE KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 
Majatek publiczny 
Mienie Komunalne Gminy 
Rolnictwo i Gospodarka Nieruchomościami 
Opinie RIO 
Informacje nieudostępniane 
Wybory ławników 
Nabór na wolne stanowisko pracy 
Kontrole 
Związki i stowarzyszenia 
Rejestry i ewidencje 
Upoważnienia 
Dane Statystyczne 
Sprawy do załatwienia 
Akty prawa miejscowego 
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 
Formularze Podatkowe 
Straże Pożarne 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
zamówiena do 14 tys. euro: 13029
strona główna: 90217
    strona główna / zamówiena do 14 tys. euro 
   Zamówiena do 14 tys. euro
 
  
1 Czwartek , 30/08/2012
  Opis: dot.: Zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji projektu „Dążymy ku rozwojowi z indywidualizacją”
Projekt finansowany ze środków EFS w ramach POKL
  Autor: Marek Jońca Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 1097229 bytes
 

Redaktor: mgr inż. Anna Mianowska

2 Czwartek , 30/08/2012
  Opis: dot.: Zakup wyposażenia niezbędnego do realizacji projektu
„Dążymy ku rozwojowi z indywidualizacją”
Projekt finansowany ze środków EFS w ramach POKL
  Autor: Marek Jońca Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 394710 bytes
 

Redaktor: mgr inż. Anna Mianowska

  ostatnia modyfikacja: 14 Kwiecień 2014 - 15:11
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna