Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Koprzywnicy
v 3.23
URZĄD MIASTA I GMINY W KOPRZYWNICY
Wiadomości 
Zadania publiczne 
Ogłoszenia 
Ochrona środowiska 
Ochrona Środowiska 2 
Organizacje pozarządowe 
Komunikaty 
Burmistrz Miasta i Gminy 
Sekretarz Miasta i Gminy 
Skarbnik 
Rada Miejska 
Informacja o sesji 
Wybory 
Przetargi 
Zamówiena do 14 tys. euro 
Komórki organizacyjne 
Prawo lokalne 
Jednostki organizacyjne 
Jednostki pomocnicze 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE V Kadencji Rady  
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE VI Kadencji Rady 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW 
OŚWIADCZENIA MAJATKOWE KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 
Majatek publiczny 
Mienie Komunalne Gminy 
Rolnictwo i Gospodarka Nieruchomościami 
Opinie RIO 
Informacje nieudostępniane 
Wybory ławników 
Nabór na wolne stanowisko pracy 
Kontrole 
Związki i stowarzyszenia 
Rejestry i ewidencje 
Upoważnienia 
Dane Statystyczne 
Sprawy do załatwienia 
Akty prawa miejscowego 
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 
Formularze Podatkowe 
Straże Pożarne 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
zadania publiczne: 15452
strona główna: 89771
    strona główna / zadania publiczne 
   Zadania publiczne
 
  
Usunięto:
red. mgr inż. Anna Mianowska
OGŁOSZENIE o konkursie otwartym 01 Kwiecień 2011 - 14:45
  Opis: na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 2011 rok
  Autor: Burmistrz MiG Marek Jońca
Edytowano:
red. Janina Podobińska
Zadania Publiczne 16 Styczeń 2008 - 08:27
  Opis: wyciąg z Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z póżn. zm.)
  Autor:
Edytowano:
red. Janina Podobińska
Zadania Publiczne 15 Styczeń 2008 - 14:08
  Opis: wyciąg z Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z póżn. zm.)
  Autor: Burmistrz Miasta i Gminy
Usunięto:
red. Janina Podobińska
Zadania PUbliczne 14 Styczeń 2008 - 13:02
  Opis: wyciąg z Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z póżn. zm.)
  Autor: Burmistrz Miasta i Gminy
  ostatnia modyfikacja: 14 Kwiecień 2014 - 15:11
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna