Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Koprzywnicy
v 3.23
URZĄD MIASTA I GMINY W KOPRZYWNICY
Wiadomości 
Zadania publiczne 
Ogłoszenia 
Ochrona środowiska 
Ochrona Środowiska 2 
Organizacje pozarządowe 
Komunikaty 
Burmistrz Miasta i Gminy 
Sekretarz Miasta i Gminy 
Skarbnik 
Rada Miejska 
Informacja o sesji 
Wybory 
Przetargi 
Zamówiena do 14 tys. euro 
Komórki organizacyjne 
Prawo lokalne 
Jednostki organizacyjne 
Jednostki pomocnicze 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE V Kadencji Rady  
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE VI Kadencji Rady 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW 
OŚWIADCZENIA MAJATKOWE KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 
Majatek publiczny 
Mienie Komunalne Gminy 
Rolnictwo i Gospodarka Nieruchomościami 
Opinie RIO 
Informacje nieudostępniane 
Wybory ławników 
Nabór na wolne stanowisko pracy 
Kontrole 
Związki i stowarzyszenia 
Rejestry i ewidencje 
Upoważnienia 
Dane Statystyczne 
Sprawy do załatwienia 
Akty prawa miejscowego 
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 
Formularze Podatkowe 
Straże Pożarne 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
organizacje pozarządowe: 11696
strona główna: 89772
    strona główna / organizacje pozarządowe 
   Organizacje pozarządowe
 
  
Edytowano, zmieniono załącznik:
red. mgr inż. Anna Mianowska
Ogłoszenie 19 Lipiec 2012 - 13:04
  Opis: w spawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Organizacja i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzcinie dla osób przewlekle psychicznie chorych i dla osób upośledzonych umysłowo w latach 2012 - 2017”
  Autor: Marek Jońca Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica
Usunięto:
red. Janina Podobińska
UCHWALA Nr XVIII/82/04 17 Styczeń 2008 - 13:05
  Opis: w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Koprzywnica z organizacjami pozarzadowymi oraz innymi podmiotami prowadzacymi działalnośc pożytku publicznego na rok2005
  Autor: Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Młodochowska
Usunięto:
red. Janina Podobińska
UCHWALA Nr XXX/140/05 17 Styczeń 2008 - 13:42
  Opis: w sprawie przyjęcia Programu wspołpracy Gminy Koprzywnica z organizacjami pozarzadowymi oraz innymi podmiotami dzialalnosci pozytku publicznego na rok 2006
  Autor: Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Młodochowska
Usunięto:
red. Janina Podobińska
UCHWALA Nr XXX/140/05 17 Styczeń 2008 - 13:36
  Opis: w sprawie przyjęcia Programu wspólpracy Gminy Koprzywnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzacymi dzialalnosc pozytku publicznego na rok 2006
  Autor: Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Młodochowska
Usunięto:
red. Janina Podobińska
zał 1 16 Listopad 2012 - 12:42
  Opis: do Zarzadzenie Nr 68 Załącznik do Zarządzenia nr 68 / 12 Burmistrza Miasta i GminyKoprzywnica
z dnia 15 listopada 2012 roku.
  Autor: Burmistrz MiG Marek Jońca
Usunięto:
red. Janina Podobińska
ZARZADZENIE Nr 68/2012 16 Listopad 2012 - 12:42
  Opis: w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu Programu współpracy Gminy Koprzywnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok.

  Autor: Burmistrz MiG Marek Jońca
  ostatnia modyfikacja: 14 Kwiecień 2014 - 15:11
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna