Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Koprzywnicy
v 3.23
URZĄD MIASTA I GMINY W KOPRZYWNICY
Wiadomości 
Zadania publiczne 
Ogłoszenia 
Ochrona środowiska 
Ochrona Środowiska 2 
Organizacje pozarządowe 
Komunikaty 
Burmistrz Miasta i Gminy 
Sekretarz Miasta i Gminy 
Skarbnik 
Rada Miejska 
Informacja o sesji 
Wybory 
Przetargi 
Zamówiena do 14 tys. euro 
Komórki organizacyjne 
   Stanowiska samodzielne 
   Osoby prawne 
   Referaty 
Prawo lokalne 
Jednostki organizacyjne 
Jednostki pomocnicze 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE V Kadencji Rady  
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE VI Kadencji Rady 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW 
OŚWIADCZENIA MAJATKOWE KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 
Majatek publiczny 
Mienie Komunalne Gminy 
Rolnictwo i Gospodarka Nieruchomościami 
Opinie RIO 
Informacje nieudostępniane 
Wybory ławników 
Nabór na wolne stanowisko pracy 
Kontrole 
Związki i stowarzyszenia 
Rejestry i ewidencje 
Upoważnienia 
Dane Statystyczne 
Sprawy do załatwienia 
Akty prawa miejscowego 
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 
Formularze Podatkowe 
Straże Pożarne 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
referaty: 3412
strona główna: 89771
    strona główna / komórki organizacyjne / referaty 
   Referaty
 
  
1 Referat ds. Zarzadzania Finansowego - Skarbnik
  Kod: 27- 660 Miejscowość: Koprzywnica
  Ulica: 11 Listoapda 88
  Opis: W tym stanowiska pracy:
1. Stanowisko Pracy ds. Płac i Rozliczeń
2. Stanowisko Pracy ds. Ksiegowości Budżetowej
3. Stanowisko Pracy ds. Księgowości Podatkowej
4. Stanowisko Pracy ds. Wymiaru Zobowiazań Pieniężnych i Podatek od Środków Transportowych
5. Stanowisko Pracy ds. Wymiaru Zobowiazń Pieniężnych
6. Stanowisko Pracy ds. Gospodaczo Komunalnych i Opłat Lokalnych
7. Stanowisko Pracy ds. Gospodarczo Komunalnych i Opłat Lokalnych
 

Redaktor: Janina Podobińska

2 Referat Spraw Obywatelskich USC - Kierownik
  Kod: 27- 660 Miejscowość: Koprzywnica
  Ulica: 11 Listopada 88
  Opis: W tym stanowiska pracy :
1. Stanowisko Pracy ds. Ewidencji Ludoności, Spraw Wojskowych
2. Stanowisko Pracy ds. Usług Administracyjnych, Działalności Gospodarczej, OC
 

Redaktor: Janina Podobińska

  ostatnia modyfikacja: 28 Luty 2013 - 11:36
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna