Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Koprzywnicy
v 3.23
URZĄD MIASTA I GMINY W KOPRZYWNICY
Wiadomości 
Zadania publiczne 
Ogłoszenia 
Ochrona środowiska 
Ochrona Środowiska 2 
Organizacje pozarządowe 
Komunikaty 
Burmistrz Miasta i Gminy 
Sekretarz Miasta i Gminy 
Skarbnik 
Rada Miejska 
Informacja o sesji 
Wybory 
Przetargi 
Zamówiena do 14 tys. euro 
Komórki organizacyjne 
Prawo lokalne 
Jednostki organizacyjne 
Jednostki pomocnicze 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE V Kadencji Rady  
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE VI Kadencji Rady 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW 
OŚWIADCZENIA MAJATKOWE KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 
Majatek publiczny 
Mienie Komunalne Gminy 
Rolnictwo i Gospodarka Nieruchomościami 
Opinie RIO 
Informacje nieudostępniane 
Wybory ławników 
Nabór na wolne stanowisko pracy 
Kontrole 
Związki i stowarzyszenia 
Rejestry i ewidencje 
Upoważnienia 
Dane Statystyczne 
Sprawy do załatwienia 
Akty prawa miejscowego 
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 
Formularze Podatkowe 
Straże Pożarne 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
statystyka: 5849
strona główna: 87935
    statystyka 
   Statystyka
 
  
2010 r.: 1585
2011: 1371
2012: 1337
A - wnioski o wydawanie decyzji, o udzielanie wskazań lokalizacyjnych, o ustalenie programu dostosowawczego: 1807
Akty prawa miejscowego: 5908
B - decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne. : 1698
Budownictwo: 1850
Budżet: 4966
Burmistrz Miasta i Gminy: 21716
C- projekty: polityk, strategii, planów lub programów: 1622
D - polityki, strategie, plany lub programy: 1443
Dane Statystyczne: 4859
Dług publiczny: 2748
Działalnośc gospodarcza: 1988
E - raporty, analizy, dokumentacje: 1567
Ewidencja Ludności i dowody osobiste: 2317
F- prognozy oddziaływania na środowisko, rejestry substancji niebezpiecznych: 1780
Formularze Podatkowe: 2796
G - wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska: 1434
H - zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia: 1658
I- inne dokumenty: 1682
Informacja do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: 1910
Informacja o sesji: 7602
Informacje nieudostępniane: 4109
Jednostki organizacyjne: 9408
Jednostki pomocnicze: 5748
Komisje Rady: 7431
Komórki organizacyjne: 8638
Komunikaty: 30808
Kontrole: 3483
Kontrole wewnętrzne: 1301
Kontrole zewnętrzne: 1966
Majatek publiczny: 5335
Majątek gminy: 2852
Mienie Komunalne Gminy: 3640
Nabór na wolne stanowisko pracy: 23130
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011: 3655
Ochrona środowiska: 10435
Ochrona Środowiska 2: 3166
Ogłoszenia: 42525
Opinie RIO: 3699
Organizacje pozarządowe: 11317
Osoby prawne: 2771
Oświadczeia majątkowe Burmistrza Miasta i Gminy Koprzywnica : 2303
Oświadczeia majątkowe radnych za 2009 r.: 1653
Oświadczenia majatkowe Burmistrza MiG Koprzywnica za 2011 rok: 1167
OŚWIADCZENIA MAJATKOWE KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH: 3458
Oświadczenia majatkowe radnych w ciągu miesiąca od złożonego ślubowania- kadencja 2010-2014: 2193
Oświadczenia majątkowe kierowników 2007: 1449
Oświadczenia majątkowe kierowników 2008: 1882
Oświadczenia majątkowe kierowników 2009: 1800
Oświadczenia majątkowe kierowników 2010: 1696
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW: 3636
Oświadczenia majątkowe Radnych Miasta i Gminy Koprzywnica za 2010 rok: 3885
Oświadczenia majątkowe Radnych Miasta i Gminy Koprzywnica za 2011 rok: 1387
Oświadczenia majątkowe Radnych Miasta i Gminy Koprzywnica za 2012 rok : 1709
Oświadczenia majątkowe radnych na 2 miesiące przed upływem kadencji: 1592
Oświadczenia majątkowe radnych za 2006 r: 784
Oświadczenia majątkowe radnych za 2007 r.: 1357
Oświadczenia majątkowe radnych za 2008 r.: 1379
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE V Kadencji Rady : 2920
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE VI Kadencji Rady: 3983
Plan pracy Rady Miejskiej: 2326
Plany pracy komisji: 2119
Podatki gruntowe: 2012
Policja: 2779
Pomoc: 4715
Pomoc publiczna: 2470
Powołanie Burmistrza: 1247
Powołanie Skarbnika: 1105
Prawo lokalne: 9749
Projekt budżetu: 2612
Projekty uchwał: 2418
Protokoły: 4359
Przetargi: 189423
Przetargi w oryginale: 56774
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie: 1086
Rada Miejska: 53835
Redakcja Biuletynu: 5675
Referaty: 3324
Regulamin: 3272
Regulamin zatrudniania pracowników: 1938
Rejestry i ewidencje: 5581
Rok 2001: 1665
Rok 2002: 1393
Rok 2003: 838
Rok 2004: 1417
Rok 2005: 1412
Rok 2006: 1456
Rok 2007: 1406
Rok 2008: 1398
Rok 2009: 1451
Rok 2010: 1825
Rok 2011: 2052
Rok 2012: 1826
Rok 2013: 1469
Rolnictwo i Gospodarka Nieruchomościami: 4208
Rolnictwo i gospodarka nieruchomościami: 1865
Sekretarz Miasta i Gminy: 8127
Skarbnik: 13110
Sołectwa: 3487
Sprawozdania budżetowe: 1958
Sprawy do załatwienia: 3960
Stanowiska samodzielne: 3377
Statut: 3503
Statystyka: 5849
Strategia rozwoju: 3526
Straż Pożarna: 4008
Straże Pożarne: 1502
Strona główna: 87935
Szkoły: 6047
Świadczenia rodzinne: 2003
Uchwały: 7920
Upoważnienia: 5130
Urlopy Burmistrza Miasta i Gminy: 2539
Urząd Stanu Cywilnego: 2536
Wiadomości: 25446
Wniosek: 2101
Wodociągi: 2436
Wybory: 9337
Wybory ławników: 5625
Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: 2172
Wyniki naboru: 3981
Wyniki przetargów: 11935
Wyszukiwarka: 12243
Zadania publiczne: 15284
Zagospodarowanie przestrzenne: 5035
Zamówiena do 14 tys. euro: 12431
Zarządzenia: 7218
Zasady uchwałodawcze: 2298
Związki i stowarzyszenia: 5392
  ostatnia modyfikacja: 17 Czerwiec 2003 - 00:00
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna