Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Koprzywnicy
v 3.23
URZĄD MIASTA I GMINY W KOPRZYWNICY
Wiadomości 
Zadania publiczne 
Ogłoszenia 
Ochrona środowiska 
Ochrona Środowiska 2 
Organizacje pozarządowe 
Komunikaty 
Burmistrz Miasta i Gminy 
Sekretarz Miasta i Gminy 
Skarbnik 
Rada Miejska 
Informacja o sesji 
Wybory 
Przetargi 
Zamówiena do 14 tys. euro 
Komórki organizacyjne 
Prawo lokalne 
Jednostki organizacyjne 
Jednostki pomocnicze 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE V Kadencji Rady  
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE VI Kadencji Rady 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW 
OŚWIADCZENIA MAJATKOWE KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 
Majatek publiczny 
Mienie Komunalne Gminy 
Rolnictwo i Gospodarka Nieruchomościami 
Opinie RIO 
Informacje nieudostępniane 
Wybory ławników 
Nabór na wolne stanowisko pracy 
Kontrole 
Związki i stowarzyszenia 
Rejestry i ewidencje 
Upoważnienia 
Dane Statystyczne 
Sprawy do załatwienia 
Akty prawa miejscowego 
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 
Formularze Podatkowe 
Straże Pożarne 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
statystyka: 5899
strona główna: 89772
    statystyka 
   Statystyka
 
  
2010 r.: 1650
2011: 1433
2012: 1429
A - wnioski o wydawanie decyzji, o udzielanie wskazań lokalizacyjnych, o ustalenie programu dostosowawczego: 1873
Akty prawa miejscowego: 6007
B - decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne. : 1759
Budownictwo: 1905
Budżet: 5053
Burmistrz Miasta i Gminy: 21976
C- projekty: polityk, strategii, planów lub programów: 1679
D - polityki, strategie, plany lub programy: 1505
Dane Statystyczne: 4929
Dług publiczny: 2818
Działalnośc gospodarcza: 2048
E - raporty, analizy, dokumentacje: 1614
Ewidencja Ludności i dowody osobiste: 2380
F- prognozy oddziaływania na środowisko, rejestry substancji niebezpiecznych: 1884
Formularze Podatkowe: 2871
G - wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska: 1491
H - zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia: 1718
I- inne dokumenty: 1740
Informacja do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: 1964
Informacja o sesji: 7719
Informacje nieudostępniane: 4180
Jednostki organizacyjne: 9539
Jednostki pomocnicze: 5814
Komisje Rady: 7612
Komórki organizacyjne: 8705
Komunikaty: 31664
Kontrole: 3500
Kontrole wewnętrzne: 1321
Kontrole zewnętrzne: 1988
Majatek publiczny: 5404
Majątek gminy: 2920
Mienie Komunalne Gminy: 3708
Nabór na wolne stanowisko pracy: 23443
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011: 3729
Ochrona środowiska: 10705
Ochrona Środowiska 2: 3235
Ogłoszenia: 43111
Opinie RIO: 3778
Organizacje pozarządowe: 11695
Osoby prawne: 2846
Oświadczeia majątkowe Burmistrza Miasta i Gminy Koprzywnica : 2449
Oświadczeia majątkowe radnych za 2009 r.: 1754
Oświadczenia majatkowe Burmistrza MiG Koprzywnica za 2011 rok: 1245
OŚWIADCZENIA MAJATKOWE KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH: 3548
Oświadczenia majatkowe radnych w ciągu miesiąca od złożonego ślubowania- kadencja 2010-2014: 2311
Oświadczenia majątkowe kierowników 2007: 1522
Oświadczenia majątkowe kierowników 2008: 1947
Oświadczenia majątkowe kierowników 2009: 1884
Oświadczenia majątkowe kierowników 2010: 1763
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW: 3738
Oświadczenia majątkowe Radnych Miasta i Gminy Koprzywnica za 2010 rok: 4021
Oświadczenia majątkowe Radnych Miasta i Gminy Koprzywnica za 2011 rok: 1457
Oświadczenia majątkowe Radnych Miasta i Gminy Koprzywnica za 2012 rok : 1870
Oświadczenia majątkowe radnych na 2 miesiące przed upływem kadencji: 1654
Oświadczenia majątkowe radnych za 2006 r: 817
Oświadczenia majątkowe radnych za 2007 r.: 1421
Oświadczenia majątkowe radnych za 2008 r.: 1456
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE V Kadencji Rady : 3005
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE VI Kadencji Rady: 4206
Plan pracy Rady Miejskiej: 2381
Plany pracy komisji: 2179
Podatki gruntowe: 2072
Policja: 2835
Pomoc: 4763
Pomoc publiczna: 2526
Powołanie Burmistrza: 1311
Powołanie Skarbnika: 1166
Prawo lokalne: 9825
Projekt budżetu: 2680
Projekty uchwał: 2488
Protokoły: 4418
Przetargi: 190033
Przetargi w oryginale: 57249
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie: 1211
Rada Miejska: 55300
Redakcja Biuletynu: 5727
Referaty: 3412
Regulamin: 3337
Regulamin zatrudniania pracowników: 1996
Rejestry i ewidencje: 5657
Rok 2001: 1726
Rok 2002: 1447
Rok 2003: 873
Rok 2004: 1469
Rok 2005: 1466
Rok 2006: 1517
Rok 2007: 1473
Rok 2008: 1459
Rok 2009: 1514
Rok 2010: 1876
Rok 2011: 2104
Rok 2012: 1899
Rok 2013: 1529
Rolnictwo i Gospodarka Nieruchomościami: 4305
Rolnictwo i gospodarka nieruchomościami: 1922
Sekretarz Miasta i Gminy: 8357
Skarbnik: 13329
Sołectwa: 3556
Sprawozdania budżetowe: 2039
Sprawy do załatwienia: 4019
Stanowiska samodzielne: 3450
Statut: 3569
Statystyka: 5899
Strategia rozwoju: 3585
Straż Pożarna: 4112
Straże Pożarne: 1582
Strona główna: 89772
Szkoły: 6118
Świadczenia rodzinne: 2070
Uchwały: 8090
Upoważnienia: 5214
Urlopy Burmistrza Miasta i Gminy: 2609
Urząd Stanu Cywilnego: 2591
Wiadomości: 25830
Wniosek: 2152
Wodociągi: 2532
Wybory: 9473
Wybory ławników: 5709
Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: 2226
Wyniki naboru: 4047
Wyniki przetargów: 12392
Wyszukiwarka: 12314
Zadania publiczne: 15452
Zagospodarowanie przestrzenne: 5209
Zamówiena do 14 tys. euro: 12869
Zarządzenia: 7404
Zasady uchwałodawcze: 2349
Związki i stowarzyszenia: 5469
  ostatnia modyfikacja: 17 Czerwiec 2003 - 00:00
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna