Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Koprzywnicy
v 3.23
URZĄD MIASTA I GMINY W KOPRZYWNICY
Wiadomości 
Zadania publiczne 
Ogłoszenia 
Ochrona środowiska 
Ochrona Środowiska 2 
Organizacje pozarządowe 
Komunikaty 
Burmistrz Miasta i Gminy 
Sekretarz Miasta i Gminy 
Skarbnik 
Rada Miejska 
Informacja o sesji 
Wybory 
Przetargi 
Zamówiena do 14 tys. euro 
Komórki organizacyjne 
Prawo lokalne 
Jednostki organizacyjne 
Jednostki pomocnicze 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE V Kadencji Rady  
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE VI Kadencji Rady 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW 
OŚWIADCZENIA MAJATKOWE KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 
Majatek publiczny 
Mienie Komunalne Gminy 
Rolnictwo i Gospodarka Nieruchomościami 
Opinie RIO 
Informacje nieudostępniane 
Wybory ławników 
Nabór na wolne stanowisko pracy 
Kontrole 
Związki i stowarzyszenia 
Rejestry i ewidencje 
Upoważnienia 
Dane Statystyczne 
Sprawy do załatwienia 
Akty prawa miejscowego 
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 
Formularze Podatkowe 
Straże Pożarne 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
statystyka: 5876
strona główna: 89029
    statystyka 
   Statystyka
 
  
2010 r.: 1622
2011: 1409
2012: 1391
A - wnioski o wydawanie decyzji, o udzielanie wskazań lokalizacyjnych, o ustalenie programu dostosowawczego: 1842
Akty prawa miejscowego: 5966
B - decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne. : 1735
Budownictwo: 1881
Budżet: 5020
Burmistrz Miasta i Gminy: 21879
C- projekty: polityk, strategii, planów lub programów: 1658
D - polityki, strategie, plany lub programy: 1480
Dane Statystyczne: 4899
Dług publiczny: 2789
Działalnośc gospodarcza: 2021
E - raporty, analizy, dokumentacje: 1598
Ewidencja Ludności i dowody osobiste: 2354
F- prognozy oddziaływania na środowisko, rejestry substancji niebezpiecznych: 1841
Formularze Podatkowe: 2837
G - wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska: 1469
H - zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia: 1689
I- inne dokumenty: 1716
Informacja do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: 1943
Informacja o sesji: 7675
Informacje nieudostępniane: 4147
Jednostki organizacyjne: 9487
Jednostki pomocnicze: 5791
Komisje Rady: 7549
Komórki organizacyjne: 8679
Komunikaty: 31309
Kontrole: 3492
Kontrole wewnętrzne: 1316
Kontrole zewnętrzne: 1983
Majatek publiczny: 5378
Majątek gminy: 2891
Mienie Komunalne Gminy: 3679
Nabór na wolne stanowisko pracy: 23299
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011: 3698
Ochrona środowiska: 10608
Ochrona Środowiska 2: 3205
Ogłoszenia: 42864
Opinie RIO: 3742
Organizacje pozarządowe: 11525
Osoby prawne: 2816
Oświadczeia majątkowe Burmistrza Miasta i Gminy Koprzywnica : 2394
Oświadczeia majątkowe radnych za 2009 r.: 1710
Oświadczenia majatkowe Burmistrza MiG Koprzywnica za 2011 rok: 1215
OŚWIADCZENIA MAJATKOWE KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH: 3514
Oświadczenia majatkowe radnych w ciągu miesiąca od złożonego ślubowania- kadencja 2010-2014: 2271
Oświadczenia majątkowe kierowników 2007: 1491
Oświadczenia majątkowe kierowników 2008: 1924
Oświadczenia majątkowe kierowników 2009: 1849
Oświadczenia majątkowe kierowników 2010: 1734
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW: 3698
Oświadczenia majątkowe Radnych Miasta i Gminy Koprzywnica za 2010 rok: 3969
Oświadczenia majątkowe Radnych Miasta i Gminy Koprzywnica za 2011 rok: 1425
Oświadczenia majątkowe Radnych Miasta i Gminy Koprzywnica za 2012 rok : 1813
Oświadczenia majątkowe radnych na 2 miesiące przed upływem kadencji: 1624
Oświadczenia majątkowe radnych za 2006 r: 803
Oświadczenia majątkowe radnych za 2007 r.: 1398
Oświadczenia majątkowe radnych za 2008 r.: 1428
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE V Kadencji Rady : 2976
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE VI Kadencji Rady: 4120
Plan pracy Rady Miejskiej: 2359
Plany pracy komisji: 2157
Podatki gruntowe: 2048
Policja: 2810
Pomoc: 4740
Pomoc publiczna: 2504
Powołanie Burmistrza: 1285
Powołanie Skarbnika: 1144
Prawo lokalne: 9797
Projekt budżetu: 2652
Projekty uchwał: 2459
Protokoły: 4396
Przetargi: 189772
Przetargi w oryginale: 57044
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie: 1155
Rada Miejska: 54693
Redakcja Biuletynu: 5708
Referaty: 3377
Regulamin: 3313
Regulamin zatrudniania pracowników: 1971
Rejestry i ewidencje: 5623
Rok 2001: 1700
Rok 2002: 1425
Rok 2003: 856
Rok 2004: 1449
Rok 2005: 1448
Rok 2006: 1489
Rok 2007: 1447
Rok 2008: 1433
Rok 2009: 1482
Rok 2010: 1856
Rok 2011: 2085
Rok 2012: 1877
Rok 2013: 1506
Rolnictwo i Gospodarka Nieruchomościami: 4258
Rolnictwo i gospodarka nieruchomościami: 1899
Sekretarz Miasta i Gminy: 8259
Skarbnik: 13242
Sołectwa: 3528
Sprawozdania budżetowe: 2009
Sprawy do załatwienia: 3991
Stanowiska samodzielne: 3419
Statut: 3544
Statystyka: 5876
Strategia rozwoju: 3560
Straż Pożarna: 4073
Straże Pożarne: 1547
Strona główna: 89029
Szkoły: 6091
Świadczenia rodzinne: 2039
Uchwały: 8029
Upoważnienia: 5175
Urlopy Burmistrza Miasta i Gminy: 2581
Urząd Stanu Cywilnego: 2569
Wiadomości: 25680
Wniosek: 2131
Wodociągi: 2486
Wybory: 9418
Wybory ławników: 5673
Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: 2204
Wyniki naboru: 4024
Wyniki przetargów: 12187
Wyszukiwarka: 12283
Zadania publiczne: 15392
Zagospodarowanie przestrzenne: 5139
Zamówiena do 14 tys. euro: 12671
Zarządzenia: 7312
Zasady uchwałodawcze: 2333
Związki i stowarzyszenia: 5436
  ostatnia modyfikacja: 17 Czerwiec 2003 - 00:00
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna