Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Koprzywnicy
v 3.23
URZĄD MIASTA I GMINY W KOPRZYWNICY
Wiadomości 
Zadania publiczne 
Ogłoszenia 
Ochrona środowiska 
Ochrona Środowiska 2 
Organizacje pozarządowe 
Komunikaty 
Burmistrz Miasta i Gminy 
Sekretarz Miasta i Gminy 
Skarbnik 
Rada Miejska 
Informacja o sesji 
Wybory 
Przetargi 
Zamówiena do 14 tys. euro 
Komórki organizacyjne 
Prawo lokalne 
Jednostki organizacyjne 
Jednostki pomocnicze 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE V Kadencji Rady  
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE VI Kadencji Rady 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW 
OŚWIADCZENIA MAJATKOWE KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 
Majatek publiczny 
Mienie Komunalne Gminy 
Rolnictwo i Gospodarka Nieruchomościami 
Opinie RIO 
Informacje nieudostępniane 
Wybory ławników 
Nabór na wolne stanowisko pracy 
Kontrole 
Związki i stowarzyszenia 
Rejestry i ewidencje 
Upoważnienia 
Dane Statystyczne 
Sprawy do załatwienia 
Akty prawa miejscowego 
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 
Formularze Podatkowe 
Straże Pożarne 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
statystyka: 5915
strona główna: 90217
    statystyka 
   Statystyka
 
  
2010 r.: 1681
2011: 1457
2012: 1457
A - wnioski o wydawanie decyzji, o udzielanie wskazań lokalizacyjnych, o ustalenie programu dostosowawczego: 1896
Akty prawa miejscowego: 6042
B - decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne. : 1781
Budownictwo: 1929
Budżet: 5083
Burmistrz Miasta i Gminy: 22066
C- projekty: polityk, strategii, planów lub programów: 1700
D - polityki, strategie, plany lub programy: 1528
Dane Statystyczne: 4960
Dług publiczny: 2844
Działalnośc gospodarcza: 2075
E - raporty, analizy, dokumentacje: 1631
Ewidencja Ludności i dowody osobiste: 2407
F- prognozy oddziaływania na środowisko, rejestry substancji niebezpiecznych: 1924
Formularze Podatkowe: 2903
G - wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska: 1515
H - zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia: 1742
I- inne dokumenty: 1765
Informacja do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: 1984
Informacja o sesji: 7746
Informacje nieudostępniane: 4206
Jednostki organizacyjne: 9586
Jednostki pomocnicze: 5833
Komisje Rady: 7688
Komórki organizacyjne: 8725
Komunikaty: 31968
Kontrole: 3513
Kontrole wewnętrzne: 1332
Kontrole zewnętrzne: 1998
Majatek publiczny: 5430
Majątek gminy: 2946
Mienie Komunalne Gminy: 3732
Nabór na wolne stanowisko pracy: 23525
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011: 3756
Ochrona środowiska: 10772
Ochrona Środowiska 2: 3260
Ogłoszenia: 43312
Opinie RIO: 3806
Organizacje pozarządowe: 11834
Osoby prawne: 2867
Oświadczeia majątkowe Burmistrza Miasta i Gminy Koprzywnica : 2487
Oświadczeia majątkowe radnych za 2009 r.: 1782
Oświadczenia majatkowe Burmistrza MiG Koprzywnica za 2011 rok: 1270
OŚWIADCZENIA MAJATKOWE KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH: 3570
Oświadczenia majatkowe radnych w ciągu miesiąca od złożonego ślubowania- kadencja 2010-2014: 2340
Oświadczenia majątkowe kierowników 2007: 1546
Oświadczenia majątkowe kierowników 2008: 1973
Oświadczenia majątkowe kierowników 2009: 1928
Oświadczenia majątkowe kierowników 2010: 1787
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW: 3770
Oświadczenia majątkowe Radnych Miasta i Gminy Koprzywnica za 2010 rok: 4073
Oświadczenia majątkowe Radnych Miasta i Gminy Koprzywnica za 2011 rok: 1489
Oświadczenia majątkowe Radnych Miasta i Gminy Koprzywnica za 2012 rok : 1922
Oświadczenia majątkowe radnych na 2 miesiące przed upływem kadencji: 1674
Oświadczenia majątkowe radnych za 2006 r: 830
Oświadczenia majątkowe radnych za 2007 r.: 1448
Oświadczenia majątkowe radnych za 2008 r.: 1479
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE V Kadencji Rady : 3030
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE VI Kadencji Rady: 4276
Plan pracy Rady Miejskiej: 2409
Plany pracy komisji: 2202
Podatki gruntowe: 2094
Policja: 2858
Pomoc: 4779
Pomoc publiczna: 2549
Powołanie Burmistrza: 1338
Powołanie Skarbnika: 1189
Prawo lokalne: 9851
Projekt budżetu: 2710
Projekty uchwał: 2515
Protokoły: 4447
Przetargi: 190234
Przetargi w oryginale: 57416
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie: 1268
Rada Miejska: 55945
Redakcja Biuletynu: 5749
Referaty: 3442
Regulamin: 3363
Regulamin zatrudniania pracowników: 2022
Rejestry i ewidencje: 5687
Rok 2001: 1750
Rok 2002: 1470
Rok 2003: 886
Rok 2004: 1492
Rok 2005: 1486
Rok 2006: 1538
Rok 2007: 1498
Rok 2008: 1484
Rok 2009: 1542
Rok 2010: 1893
Rok 2011: 2130
Rok 2012: 1923
Rok 2013: 1554
Rolnictwo i Gospodarka Nieruchomościami: 4335
Rolnictwo i gospodarka nieruchomościami: 1950
Sekretarz Miasta i Gminy: 8459
Skarbnik: 13417
Sołectwa: 3587
Sprawozdania budżetowe: 2067
Sprawy do załatwienia: 4039
Stanowiska samodzielne: 3473
Statut: 3591
Statystyka: 5915
Strategia rozwoju: 3606
Straż Pożarna: 4143
Straże Pożarne: 1612
Strona główna: 90217
Szkoły: 6145
Świadczenia rodzinne: 2098
Uchwały: 8139
Upoważnienia: 5245
Urlopy Burmistrza Miasta i Gminy: 2635
Urząd Stanu Cywilnego: 2617
Wiadomości: 25984
Wniosek: 2177
Wodociągi: 2566
Wybory: 9540
Wybory ławników: 5742
Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: 2247
Wyniki naboru: 4079
Wyniki przetargów: 12561
Wyszukiwarka: 12363
Zadania publiczne: 15494
Zagospodarowanie przestrzenne: 5269
Zamówiena do 14 tys. euro: 13029
Zarządzenia: 7460
Zasady uchwałodawcze: 2370
Związki i stowarzyszenia: 5501
  ostatnia modyfikacja: 17 Czerwiec 2003 - 00:00
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna